Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

POWRÓT DO MENU WYDZIAŁU

Uwaga!

Od dnia 01.01.2019 zadania związane z wydawaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców realizowane są przez nowo utworzony

Wydział Rynku Pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu: Kliknij.

Obsługa klientów w sprawach zezwoleń na pracę odbywa się na dotychczasowych stanowiskach.Zasady umawiania wizyt o złożenie wniosku o zezwolenie na pracę

Od 1 października 2018 umawianie wizyt na osobiste złożenie wniosku będzie się odbywać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Urząd zapewnia obsługę poprawnie zgłoszonych wniosków. O zakwalifikowaniu do obsługi nie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż możliwych do udostępnienia terminów obsługi przez urząd, pierwszeństwo zakwalifikowania do obsługi przysługuje wnioskom o wydanie przedłużeń zezwolenia na pracę; w sytuacji kontynuowania zatrudnienia na podstawie aktywnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy; zawodów zwolnionych z informacji starosty na podstawie Rozporządzenia nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. (Mazow.2016.865) w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (tj. kierowca ciągnika siodłowego oraz kierowca autobusu); przewidującym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1,0 etatu.
Urząd w powyższych okolicznościach nie gwarantuje zakwalifikowania do obsługi każdego zgłaszanego wniosku.

 

Nowy tryb obsługi wniosków o zezwolenia na pracę cudzoziemców (schemat)

 

UWAGA!

W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKÓW ZA POŚREDNICTEM PORTALU PRACA.GOV.PL  ZŁOŻONY WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ

I WRAZ Z WSZYSTKIMI WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI ZŁOŻYĆ W TUT. URZĘDZIE

 

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów

w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250zł
  • Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2019 r. wynosi 14,70zł

 

 

Podziel / Share
19.04.2016, Ilość wejść: 777785, Rejestr zmian
do góry