Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Materiały dla jednostek

Materiały z narady dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej 23 maja 2019 r.

23 maja br., w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa zorganizowana przez Wydział Polityki Społecznej dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W naradzie wzięło udział 130 osób. Uczestnikami byli m.in.: dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, specjaliści pieczy zastępczej, a także członkowie Mazowieckiego Zespołu
do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Gości powitał Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Następnie Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Anna Olszewska zwróciła uwagę
na potrzebę ponownego dokonania w każdym powiecie analizy sytuacji
w instytucjonalnej pieczy zastępczej pod kątem spełniania przez placówki opiekuńczo-wychowawcze standardów. Jeszcze 29 placówek w województwie mazowieckim powinno zmniejszyć liczbę miejsc do 14. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje powiatom czas na zmianę tej sytuacji do stycznia 2021 roku.

Prelegentami narady byli: sędzia Agnieszka Wiśniewska-Kaluta z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Piasecznie, nadkomisarz Karolina Makos i podinspektor Marcin Zimoń z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Stołecznej Policji, Jolanta Zmarzlik – terapeuta, specjalista ds. ochrony dzieci w Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, Anna Jurkiewicz – wiceprezes Fundacji ITAKA, Irena Dawid-Olczyk – prezeska Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” oraz Małgorzata Tajchman – starszy inspektor wojewódzki, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Przedstawiono informację o aktualnym stanie systemu pieczy zastępczej
w województwie mazowieckim. W ramach podnoszenia jakości pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych poruszono zagadnienia dotyczące współpracy
z sądami rodzinnymi, zapobiegania i profilaktyki przestępczości wśród małoletnich – wychowanków ww. placówek oraz przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Podczas spotkania przypomniano, że od lipca 2018 r. realizowany jest rządowy program „Dobry Start”. Świadczenie dobry start przysługuje również uczącym się wychowankom pieczy zastępczej, bez względu na jej rodzaj.

W powiatach woj. mazowieckiego od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 r. świadczenie wypłacono na 5 594 dzieci (i osób uczących się), z tego: na 4 028 wychowanków pieczy rodzinnej, 1 426 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na 140 osób usamodzielnianych. Wydatki na świadczenia sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 1mln 678 tys. zł.

Poruszono również tematykę realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W 42 powiatach woj. mazowieckiego centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie ustalają uprawnienia i wypłacają dodatki wychowawcze i dodatki do zryczałtowanej kwoty dla dzieci w pieczy zastępczej. Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. ze wsparcia Programu skorzystało 5003 wychowanków pieczy zastępczej, w 2017 r.– 4 995 dzieci, a w 2018 r.– 4 769 . W 2018 r. na świadczenia wydano prawie 28 mln zł.

Narada była także okazją do zadawania pytań, dyskusji i zgłaszania wniosków.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
06.05.2019, Ilość wejść: 531, Rejestr zmian
do góry