Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

W ramach Programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007” Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
Podstawę prawną stanowi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

W celu zapewnienia pomocy ofiarom przestępstw i ich rodzinom, co roku przeprowadzany jest otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie którego podmiotom tym udzielane jest dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W 2014 roku dofinansowanie otrzymała 31 podmiotów, w tym 3 na terenie województwa mazowieckiego:
- Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”,
- Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
- Fundacja Centrum Praw Kobiet z Warszawy.


Podmioty, które otrzymały dofinansowanie udzielają bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom, po złożeniu odpowiedniego wniosku oraz uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem.

Można tam uzyskać przede wszystkim pomoc prawną i psychologiczna, a także pomoc o charakterze finansowym, tj.:
1) pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
2) pokrycie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
3) pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
4) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
5) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
6) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
7) pokrycie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
8) pokrycie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach:
- Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem,
- www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Załączniki:
- Wykaz podmiotów na rzecz których zostały przyznane dotacje celowe w 2014 roku w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym,
- Informator dla Pokrzywdzonego.

Podziel / Share
26.10.2009, Ilość wejść: 4652, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry