Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Praca

BIP

Treść

Nabór na wolne stanowiska pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przeprowadzany jest na podstawie:
 

  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 t.j.)
  • zarządzenia nr 33 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy niebędące stanowiskami w służbie cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
 

Komórka organizacyjna realizująca proces naboru:
Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Oddział Zarządzania Kadrami
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 (wejście B)
tel. 22 695 60 60, e-mail: bkop@mazowieckie.pl


Warto wiedzieć:

1.    Ogłoszenia o naborze w służbie cywilnej zamieszcza się:

2. Oferty pracy powinny zawierać komplet wymaganych dokumentów, wymienionych w treści ogłoszenia. Wszystkie kopie dokumentów powinny być złożone w całości i zawierać podpisy osób, które je wystawiły. Oferty kandydatów powinny zawierać dokumenty jednoznacznie wskazujące spełnianie wymagań zawartych w ogłoszeniu o naborze, które można sprawdzić na etapie weryfikacji formalnej. Wymagania, których weryfikacja nie jest możliwa na podstawie dokumentów, sprawdzane są podczas kolejnych etapów selekcji.
 

 

Oświadczenia dołączone do oferty pracy powinny być opatrzone bieżącą datą oraz własnoręcznym podpisem osoby je składającej.

 

 

Dokumenty można składać:

- osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (wejście F od al. Solidarności);

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej – w tym przypadku terminem wiążącym jest data nadania dokumentów w polskiej placówce pocztowej, chyba że w ogłoszeniu zostało to określone inaczej.

- za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP;  (WAŻNE!!! W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia  muszą być podpisane własnoręcznie lub potwierdzone profilem zaufanym ePUAP. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia odrzucenia oferty przesyłanej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP należy treść oświadczeń dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane z uwagi na brak odręcznego podpisu pod oświadczeniami (skan podpisu jest jego kopią).

Podziel / Share
05.06.2009, Ilość wejść: 246041, Rejestr zmian
do góry