Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozporządzenia

Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego 2008 rok

Poniżej znajduje się lista rozporządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2008 r.

Lp.

Data

Tytuł

Pobierz

Zmiana/Uchylenie

Pobierz

Publikacja

1 11.01.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mokobody

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 2 poz. 63
2 15.01.2008 uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 2 poz. 64
3 17.01.2008 w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania powiatowych komisji lekarskich na obszarze województwa mazowieckiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 3 poz. 86
4 28.01.2008 w sprawie rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie"

Rozp. Nr 28 z 01.07.2008 r.

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 9 poz. 297
5 28.01.2008 w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Dęby Młocińskie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 9 poz. 298
6 31.01.2008 uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 11 poz. 360
7 01.02.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 12 poz. 411
8 06.02.2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rezerwat Cisowy Skarżysko"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 17 poz. 676
9 06.02.2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rezerwat Cisowy Majdów"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 17 poz. 677
10 26.02.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu przasnyskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1066
11 26.02.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przasnyskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1067
12 26.02.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrowskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1068
13 26.02.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrowskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1069
14 26.02.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu makowskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1070
15 26.02.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu makowskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1071
16 26.02.2008 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody położonego na terenie powiatu ostrołęckiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1072
17 26.02.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ostrołęckiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1073
18 29.02.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Sycyna"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1074
19 29.02.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Dolina Rzeki Mogielanki"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 29 poz. 1075
20 03.03.2008 w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Dolina Rzeki Łydyni"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 32 poz. 1181
21 12.03.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków - Makowiec

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 36 poz. 1285
22 17.03.2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Modrzewina"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 43 poz. 1531
23 17.03.2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Sokół"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 43 poz. 1532
24 07.04.2008 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2008r.

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 49 poz. 1722
25 07.04.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radom

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 49 poz. 1723
26 30.05.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ożarów Mazowiecki

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 91 poz. 3263
27 30.05.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bronisze

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 91 poz. 3264
28 01.07.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 118 poz. 4211
29 17.07.2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 123 poz. 4336
30 18.07.2008 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Dębe"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 123 poz. 4337
31 18.07.2008 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Podbiel"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 123 poz. 4338
32 18.07.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu żuromińskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5330
33 18.07.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu żuromińskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5331
34 18.07.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5332
35 18.07.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5333
36 18.07.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5334
37 18.07.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu pułtuskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5335
38 18.07.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mławskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5336
39 18.07.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu mławskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5337
40 18.07.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5338
41 18.07.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 152 poz. 5339
42 26.08.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Korytnica

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5529
43 26.08.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Latowicz

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5530
44 26.08.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowala

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5531
45 28.08.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubowidz

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5532
46 28.08.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opinogóra Górna

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5533
47 02.09.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Węgrów

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5534
48 02.09.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suchożebry

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5535
49 02.09.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Paprotnia

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 158 poz. 5536
50 11.09.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogielnica

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 171 poz. 6077
51 15.09.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borowe

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 171 poz. 6078
52 01.10.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jadów

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 173 poz. 6166
53 01.10.2008 zmienające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lutocin

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 173 poz. 6167
54 02.10.2008 zmienające rozporządzenie w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Zakole Wawerskie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 173 poz. 6168
55 09.10.2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dębina"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 182 poz. 6520
56 13.10.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 185 poz. 6629
57 24.10.2008 w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Stawy Siedleckie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7018
58 24.10.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Osieck

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7019
59 24.10.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skórzec

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7020
60 24.10.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7021
61 24.10.2008 zmieniające roporządzenie w sprawie Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7022
62 24.10.2008 zmieniające roporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łaskarzew

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7023
63 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7024
64 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7025
65 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7026
66 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu grójeckiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7027
67 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7028
68 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7029
69 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu lipskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7030
70 24.10.2008 w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7031
71 29.10.2008 w sprawie zniesienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Jezioro Drzesno"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7032
72 29.10.2008 w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Jezioro Drzezno"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7033
73 29.10.2008 w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Olszyna"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7034
74 29.10.2008 w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Wydmy Międzyborskie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7035
75 29.10.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świercze

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7036
76 29.10.2008 w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Stawy Pęcickie"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7037
77 31.10.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orońsko

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7038
78 31.10.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bulkowo

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7039
79 31.10.2008 w sprawie rezerwatu przyrody "Kantor Stary"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7040
80 04.11.2008 ustanowienie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kantor Stary"

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 194, poz. 7041
81 06.11.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7387
82 06.11.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Odrzywół

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7388
83 06.11.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gielniów

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7389
84 06.11.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzcianka

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7390
85 06.11.2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechanów

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7391
86 06.11.2008 zmianiające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przasnysz

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7392
 87 06.11.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słupno

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 189, poz. 7393

Podziel / Share
24.06.2011, Ilość wejść: 8240, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry