Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozporządzenia

Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z roku 2016

Poniżej znajduje się lista rozporządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2016 r.

 

Lp.

Data

Tytuł

Pobierz

Zmiany/Uchylenia

Publikacja

1 25.01.2016r. Rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego

  Dz. Urz. Woj. poz. 865
2 20.06.2016r. Rozporządzenie porządkowe w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m.st. Warszawy   Dz. Urz. Woj. poz. 5559
3 5.07.2016r. Rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach uchylone rozp. nr 6 z 5.10.2016r. Dz. Urz. Woj. poz. 6060
4 12.08.2016r. Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny

zm. rozporządzeniem nr 5 z 24.08.2016r.

zm. rozporządzeniem nr 7 z 17.11.2016r.

Dz. Urz. Woj. poz. 7467
5 24.08.2016r. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny   Dz. Urz. Woj. poz. 7649
6 5.10.2016r. Rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach   Dz. Urz. Woj. poz. 8622
7 17.11.2016r. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny   Dz. Urz. Woj. poz. 9846
8 29.12.2016r. Rozporzadzenie w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim
na 2017 r.
  Dz. Urz. Woj. poz. 12002
Podziel / Share
26.01.2016, Ilość wejść: 6858, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry