Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Doręczanie pism w formie elektronicznej do

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

e-administracja

e PUAPZgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP, umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. Lista realizowanych przez urząd usług elektronicznych jest dostępna tutaj.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

 • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów (5 MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB),
 • dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
  • płyta CD-RW lub DVD-RW,
  • pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0,
  • dyskietka 1,44 MB,

   (wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
 • podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne),
 • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
 • akceptowane formaty załaczników to:
  • DOC, RTF,
  • XLS,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP.

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających wszystkich wymogów sprawa nie będzie rozpatrywana.

Sposób korzystania z platformy jest prosty i przejrzysty. Jeśli klient nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, może złożyć podpis za pomocą profilu zaufanego. Aby go zdobyć należy złożyć wniosek elektroniczny na stronie www.epuap.gov.pl a następnie w ciągu 14 dni potwierdzić dane osobowe z profilu w jednym z siedmiu punktów urzędu wojewódzkiego lub w jednostce ZUS, urzędzie skarbowym czy konsulacie. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Uzyskanie profilu jest bezpłatne, ważny jest 3 lata. Po zweryfikowaniu danych, m.in. imienia i nazwiska, numeru PESEL, urzędnik potwierdzi profil zaufany. Od tego momentu klient może składać podpis na dokumentach elektronicznych na platformie ePUAP.

Punkty potwierdzenia profilu zaufanego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i zamiejscowych delegaturach:

Godziny przyjęcia klientów:

 

Warszawa, pl. Bankowy 3/5, wejście F, pokój nr 1.

 

8:00 - 15:45
Warszawa, ul. Krucza 5/11 wejście B, pokój nr 101. 8:00 - 16:00

Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7, pokój nr 9.

Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Ostrołęka, gen. A.E. Fieldorfa Nila 15, pokój nr 43.

Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Płock, ul. 3 Maja 16, pokój nr 10.
 
Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Radom, ul. Stefana Żeromskiego 53, pokój nr 71.

Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:30
Siedlce, ul. Piłsudskiego 38, pokój nr 14.

Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:30.

 

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany na terenie całego kraju

Podziel / Share
23.07.2018, Ilość wejść: 169943, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy
do góry