Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Sprawozdawczość za 2018 rok

Wydział Zdrowia
Oddział Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej i Analiz

00 – 950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
 +48 (22) 695 69 84

 

 • INFORMACJA DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

   
   

  W związku z końcem roku 2018 przypominamy o ustawowym obowiązku przekazania sprawozdań statystycznych z działalności i zatrudnienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą za 2018 rok (art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.). Na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia funkcjonuje portal sprawozdawczy do przekazywania danych drogą elektroniczną - System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są do zalogowania się w systemie SSRMZ i wypełnienia sprawozdań zgodnie z działalnością podmiotu leczniczego w 2018 roku. Systemem objęte są sprawozdania: MZ-06, MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88, MZ-89.

   

  System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) dostępny jest >TUTAJ< lub na stronie www.csioz.gov.pl w zakładce Projekty, podzakładka Statystyka.

   
  Prosimy o logowanie się do SSOZ na kontach, które utworzyliście Państwo na potrzeby ubiegłego okresu sprawozdawczego. W przypadku, gdy nie macie Państwo jeszcze założonego konta w SSOZ prosimy o zarejestrowanie osoby zajmującej się sprawozdawczością w Państwa podmiocie leczniczym. W tym celu na stronie do logowania https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html należy wejść w zakładkę Zarejestruj i wypełnić formularz rejestracyjny. Osoby reprezentujące podmioty i zakłady lecznicze powinny rejestrować się na typ jednostki „Podmiot Leczniczy”. Natomiast osoby reprezentujące praktyki lekarskie i pielęgniarskie powinny rejestrować się na typ jednostki „Praktyka lekarska indywidualna i grupowa” , „Praktyka lekarza dentysty indywidualna i grupowa” lub „Praktyka pielęgniarki/położnej (indywidualna i grupowa)”. Po wybraniu typu jednostki należy wpisać numer księgi rejestrowej i przestawić kursor na inne pole. Wówczas poniżej pojawi się pole Jednostka, w którym należy wybrać jednostkę, którą Państwo reprezentują a dane jednostki uzupełnią się same. Nie należy wpisywać nazwy i danych adresowych jednostki.
   
  Dedykowaną przegladarką do pracy w systemie jest DARMOWA przeglądarka MOZILLA FIREFOX, prosimy o korzystanie z tej przeglądarki.
   
  • Osoby do kontaktu

   Sprawozdanie Osoba Telefon e-mail
   MZ-06

   Maria Britwak

   Magdalena Kajcińska

   (22) 695-69-88

   (22) 695-64-92

   mbritwak@mazowieckie.pl

   mkajcinska@mazowieckie.pl

   MZ-11

   Magdalena Kajcińska

   (22) 695-64-92

   mkajcinska@mazowieckie.pl

   MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24 Mikołaj Bartosiewicz (22) 695-66-56 mbartosiewicz@mazowieckie.pl

   MZ-29, MZ-29A, MZ-30

   Przemysław Mirka (22) 695-69-84 pmirka@mazowieckie.pl

   MZ-88, MZ-89

   Magdalena Kajcińska

   Maria Britwak

   (22) 695-64-92

   (22) 695-69-88

   mkajcinska@mazowieckie.pl

   mbritwak@mazowieckie.pl

W sprawie sprawozdań MZ-35, MZ-35A i MZ-35B prosimy kontaktować się z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy.

 • Formularze sprawozdań MZ

Formularz MZ-06  Formularz MZ-11  Formularz MZ-13  Formularz MZ-14  Formularz MZ-15  Formularz MZ-19  Formularz MZ-24  Formularz MZ-29  Formularz MZ-29A  Formularz MZ-30  Formularz MZ-88  Formularz MZ-89 

Instrukcje wypełniania sprawozdań

Instrukcja wypełniania sprawozdania MZ-06 za rok szkolny 2018/2019

UWAGA dotycząca wypełniania sprawozdania MZ-06 za rok szkolny 2018/2019:

Druk MZ-06 jest wypełniany przez pielęgniarkę dla każdej szkoły oddzielnie. W zespole szkół należy wypełnić druki oddzielnie dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół. Sprawozdanie jednostkowe wypełnia pielęgniarka lub higienistka sprawująca profilaktyczną opiekę na terenie szkoły.

W związku z włączeniem szkół typu „Gimnazjum” do szkół typu „Podstawowa” lub „Liceum” w przypadku występowania klasy gimnazjalnej w w/w rodzajach szkół, jednostka sprawozdawcza powinna złożyć dwa oddzielne sprawozdania pod jednym REGON-em szkoły, jedno z poziomu gimnazjum, natomiast drugie z poziomu szkoły podstawowej lub liceum. Jeśli zdarzy się sytuacja, że gimnazjum ma oddzielny REGON niż szkoła w strukturze której się znajduje, to takie sprawozdanie również powinno zostać złożone jako oddzielne.

 

Podziel / Share
10.01.2013, Ilość wejść: 47635, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy
do góry