Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności / Komunikaty

Aktualności / Komunikaty

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 602).
 • Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  zgodnie z treścią ww. ustawy deklaracje lekarzy rezydentów jednostki szkolące przekazują do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
   
 • Informacja Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie formularzy oświadczeń niezbędnych do uzyskania podwyższonego wynagrodzenia
 • Najczęściej zadawane pytania dotyczące SMK
  Zachęcamy do zapoznania się z dostępną na stronie CSIOZ zakładką >Najczęściej zadawane pytania< dotyczące SMK.
 • Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji
  1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego, w szczególności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

  Prosimy o zapoznanie się z komunikatami dotyczącymi nowych zasad dostępnym na stronie internetowej >Ministerstwa Zdrowia<.
 • Komunikat w sprawie zakładania kont w SMK przez jednostki akredytowane do prowadzenia specjalizacji
  W związku ze zbliżającym się postępowaniem kwalifikacyjnym dla lekarzy i lekarzy dentystów o rozpoczęcie specjalizacji CSIOZ zwraca się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie w  jednostkach akredytowanych administratora placówki szkoleniowej oraz założenie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

  Dokonanie powyższych czynności jest niezbędnym elementem umożliwiającym realizację w Państwa jednostkach, zadań związanych z kształceniem specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w SMK, w tym związanych m.in. z:
   przyjęciem danego lekarza\lekarza dentysty na szkolenie specjalizacyjne,
   wyznaczeniem kierownika specjalizacji,
   utworzeniem elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego,
   realizacją procesu kształcenia specjalizacyjnego.

  W celu dokonywania powyższych czynności niezbędna jest rejestracja nowego użytkownika poprzez założenie konta w SMK pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl oraz uwierzytelnienie tożsamości, jak również dokonanie weryfikacji uprawnień  (złożenie wniosku o modyfikację uprawnień w SMK wybierając Grupę Biznesową: Placówka szkoleniowa oraz w zależności od pełnionej roli w polu Grupa funkcjonalna wybrać odpowiednio: Administrator, Kierownik lub Użytkownik).  W razie pytań lub wątpliwości dotyczących SMK należy kontaktować się z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia telefonicznie pod numerem: 19457 lub drogą elektroniczną: smk-serwis@ezdrowie.gov.pl. Wniosek o nadanie uprawnień administratora w SMK znajduje się na stronie internetowej:  https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/.

 • Podręczniki dla użytkowników SMK
  Pod adresem https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ znajdą Państwo podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
 • Przypomnienie o obowiązkach lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację
  Lekarz odbywający specjalizację ma obowiązek niezwłocznie informować Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wszelkich zmianach dotyczących szkolenia, w szczególności:
   o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego poprzez przesłanie kserokopii wypełnionej przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację i kierownika specjalizacji drugiej strony karty specjalizacyjnej,
   o planowanej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 3 miesiące,
   o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia tego szkolenia przez kierownika specjalizacji, o tym fakcie należy również poinformować kierownika jednostki szkolącej,
   o każdorazowym przedłużeniu okresu odbywania specjalizacji (informacje o podstawach przedłużenia szkolenia dostępne >TUTAJ< ),
   o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania i do korespondencji,
   o zmianie kierownika specjalizacji (informacje dostępne >TUTAJ< ).
 • Projekt "Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju"
  Zachęcamy lekarzy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Centrum Medyczny Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie.
  W ramach projektu realizowane są kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w dziedzinach: geriatria, chirurgia onkologiczna, hematologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, patomorfologia, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna, reumatologia, medycyna rodzinna.
  Lekarze uczestniczący w kursach mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów dojazdu i zakwaterowania w czasie kursu.
  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej CMKP pod linkiem: http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/ .
 • Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne
  Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem w sprawie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, opublikowanym na stronie >Ministerstwa Zdrowia<.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
03.03.2017, Ilość wejść: 53118, Rejestr zmian
do góry