Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Mazowieckiego

25.01.2016

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Mazowieckiego

 Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa mazowieckiego

 Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa mazowieckiego - podsumowanie


Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Mazowieckiego została utworzona na podstawie art. 95 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

Zgodnie ze wskazanym przepisem w skład Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego powołanych przez wojewodę, w tym:

  1. jeden przedstawiciel wojewody,
  2. jeden przedstawiciel marszałka województwa,
  3. jeden przedstawiciel dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu,
  4. jeden przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
  5. jeden przedstawiciel wojewódzkiego Urzędu Statystycznego,
  6. jeden przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa,
  7. jeden przedstawiciel konwentu powiatów danego województwa,
  8. jeden przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Pracami Rady kieruje przedstawiciel wojewody jako jej przewodniczący. W Radzie Województwa Mazowieckiego funkcję przewodniczącego pełni Dyrektor Wydziału Zdrowia Pan Jarosław Chmielewski. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy do głównych zadań Rady należy współdziałanie z wojewodą przy tworzeniu mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa oraz przy ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Rada wykonuje swoje zadania na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, aktów wykonawczych do ustawy oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia zakończyły się już prace nad przygotowaniem pierwszych map potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii i kardiologii, do których Rada opracowywała uwagi. Treść map w powyższym zakresie jest dostępna na stronie Ministerstwa  pod adresem: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/Mapy-potrzeb-zdrowotnych      

Podziel / Share
25.01.2016, Ilość wejść: 4640, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry