Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Monitoring NPZ

Monitoring Narodowego Programu Zdrowia

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. przepisami art. 12 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), jednostki samorządu terytorialnego przekazują właściwemu wojewodzie, do dnia 31 marca każdego roku, roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, w celu prowadzenia bardziej adekwatnej i efektywnej polityki prozdrowotnej.

Wzór informacji, jaką należy przekazać Wojewodzie, został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2216).

W związku z tym, prosimy o dokładną analizę ww. dokumentu i wypełnienie załącznika do ww. rozporządzenia, zgodnie z objaśnieniami do tabeli (cz. 1-3), a następnie przekazanie informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

Postać pisemną należy wysłać na adres korespondencyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, postać elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: wz@mazowieckie.pl

Prosimy o przesłanie uzupełnionej tabeli w ustawowym terminie.

Podziel / Share
08.02.2017, Ilość wejść: 3397, Rejestr zmian
do góry