Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

19.07.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz.1128) uległy zmianie przepisy dotyczące wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia (IOWISZ ).

Zmianie uległy między innymi:

  • formularz wniosku IOWISZ - obowiązują dwa wnioski;
  • opłata za wniosek – w przypadku inwestycji o wartości poniżej 1 000 000 zł, opłata wynosi 2 000 zł natomiast w przypadku inwestycji o wartości powyżej 1 000 000 zł, opłata wynosi 4 000 zł,
    a jeżeli dotyczy kilku dziedzin medycyny to za każda dziedzinę kwota powiększana jest o 1 000 zł;
  • rozpatrywanie protestu od wydanej opinii;
  • otrzymywanie dotacji ze środków publicznych.

 

Zostały opublikowane dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. :

- w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Ochronie Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 12.07.2018 poz. 1347) - minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnej opinii wynosi 6200

- w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Ochronie Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych (Dz. U. 12.07.2018 poz. 1348) - minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnej opinii wynosi 950.

Nowe formularze IOWISZ obowiązują od 13 lipca 2018 r.

System teleinformatyczny IOWISZ pozwala wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie będzie on wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków
i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

 

System IOWISZ – szkolenia

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zorganizował 17 i 24 października 2017 roku spotkania dotyczące systemu IOWISZ (Instrumenty Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) i jego praktycznych aspektów na Mazowszu.

W trakcie obu konferencji prelegentami były osoby bezpośrednio zaangażowane w sporządzanie wniosków dotyczących celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

W załącznikach do strony (  ) opublikowana została prezentacja przedstawiona 24.10.2017 roku.

______________________________________________________________________________________________________________

URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH
W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), w dniu dzisiejszym uruchomiony został system IOWISZ.

System teleinformatyczny IOWISZ pozwala wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie będzie on wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych umożliwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Opiniowanie zapobiegać będzie prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych przy jednoczesnym podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.

Dostęp do Systemu IOWISZ możliwy jest pod adresem:

http://iowisz.ezdrowie.gov.pl/

Opłatę za złożenie wniosku należy uiszczać na rachunek bankowy
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

tytułem „wniosek nr….o wydanie opinii”.

Podziel / Share
19.07.2018, Ilość wejść: 4668, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry