Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

ZAKAZ PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych

Zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych

W związku z odbywającą się w Warszawie Konferencją Ministrów Spraw Zagranicznych dot. Bliskiego Wschodu, Wojewoda Mazowiecki Rozporządzeniem Porządkowym nr 1 z dn. 6 lutego 2019 r. wprowadził zakaz przewozu towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m. st. Warszawy. Zakaz ten będzie obowiązywał od dnia 13 lutego 2019 r. od godziny 0.00 do dnia 14 lutego 2019 r. do godziny 24.00.

 

Za towar niebezpieczny należy uznać materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN nie jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach. (Art. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 . o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2018 poz. 169)

 

Pojazdem nienormatywnym jest pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy

(Art. 2 pkt 35a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990. 2244,2322)

Mapa przedstawiająca obszar ograniczeń jest dostępna po kliknięciu w link poniżej:

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1a4xZJkBFpgKtz8uuuG6-4aDLPN6xiRJw&ll=52.21485910096995%2C21.024122000000034&z=12

Pełna treść rozporządzenia jest dostępna po kliknięciu na adres:

https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/urzad/akty-prawne/rozporzadzenia/37591,Rozporzadzenia-Wojewody-Mazowieckiego-w-2019-roku.html

 

Podziel / Share
11.02.2019, Ilość wejść: 613, Rejestr zmian
do góry