Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Polityka społeczna

 

 

      STRONA ZAWIERA KARTY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH SPRAW REALIZOWANYCH
W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE

 

 

 Polityka społeczna


 

Karta Tytuł sprawy Komórka Urzędu
 

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Wydział Polityki Społecznej
 

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

 Wydział Polityki Społecznej
 

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej/zakładu aktywizacji zawodowej

 Wydział Polityki Społecznej
 

Wpis do rejestru ośrodków/rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.  

 Wydział Polityki Społecznej
 

Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej.  

 Wydział Polityki Społecznej
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych w województwie mazowieckim Wydział Polityki Społecznej
Wydawanie zezwoleń na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa Wydział Polityki Społecznej
 

 Rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznawania powiatom środków na aktywizację zawodową repatriantów.

 Wydział Polityki Społecznej
Wydawanie zezwoleń na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Wydział Polityki Społecznej
 

 Rozpatrywanie wniosków organizacji pozarządowych w trybie konkursowym.

 Wydział Polityki Społecznej
Podziel / Share
28.05.2009, Ilość wejść: 6648, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry