Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Geodezja

 

      STRONA ZAWIERA KARTY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH SPRAW REALIZOWANYCH
W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE

 

 Sprawy geodezyjne


Karta

Tytuł sprawy Komórka Urzędu
 

Interwencje na działanie wykonawców praz geodezyjnych lub prac kartograficznych

Wydział Geodezji
 

Ocena wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundację kosztów

Wydział Geodezji
 

Ustalanie, zmiana lub zniesienie urzędowych nazw miejscowości i ich części, urzędowych nazw obiektów fizjograficznych

Wydział Geodezji

Ewidencja gruntów i budynków Wydział Geodezji
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów Wydział Geodezji
Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych, dotyczących scaleń i wymiany gruntów Wydział Geodezji
Prowadzenie rejestru i wydawanie dzienników praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii Wydział Geodezji
Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących zasadności odmowy przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji
Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu Wydział Geodezji
Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty Wydział Geodezji
Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim Wydział Geodezji
Prowadzenie postępowań wyjaśniających przez Rzecznika Dyscyplinarnego w stosunku do  osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii Wydział Geodezji
Podziel / Share
28.05.2009, Ilość wejść: 6388, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry