Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

Realizacja działania

W październiku 2017r. 6 pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zostało skierowanych na studia podyplomowe na kierunku "Współczesne Migracje Międzynarodowe" w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Podpisanie umowy o dofinansowaniu

W dniu 14 września 2017r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Zdzisławem Sipierą a Dyrektorem Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA - Piotrem Zuzankiewiczem i Dyrektorem Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA - Mariuszem Kasprzykiem, zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

W związku z powyższym projekt Wojewody Mazowieckiego „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych” nr 12/7-2017/OG-FAMI otrzymał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 749 957,38 PLN. Całkowity budżet projektu wynosi 999 943,18 PLN.

Przyznanie dofinansowania

Pismem z dnia 13 lipca 2017r. Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA poinformował Wojewodę Mazowieckiego, że Komitet Monitorujący zatwierdził listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji (FAMI), w ramach naboru Nr 7/2017/OG-FAMI . 

Podziel / Share
23.10.2017, Ilość wejść: 1661, Rejestr zmian
do góry