Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Cudzoziemcy

 

      STRONA ZAWIERA KARTY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH SPRAW REALIZOWANYCH
W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE

 

 

 Sprawy cudzoziemców


 

Karta Tytuł sprawy Komórka Urzędu
 

Zaproszenia dla cudzoziemców na przyjazd do Rzeczypospolitej Polskiej

Wydział Spraw Cudzoziemców
 

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Wydział Spraw Cudzoziemców
 

Udzielenie zezwolenia na pobyt stały

 Wydział Spraw Cudzoziemców
 

Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Wydział Spraw Cudzoziemców
 

Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 Wydział Spraw Cudzoziemców
 

Prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 Wydział Spraw Cudzoziemców
 

Przedłużenie wizy

 Wydział Spraw Cudzoziemców
 

Wydanie lub wymiana karty pobytu

Wydział Spraw Cudzoziemców 
 

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

 Wydział Spraw Cudzoziemców
 

 Wydanie zezwolenia na pracę typu A

Wydział Spraw Cudzoziemców
 

 Wydanie zezwolenia na pracę typu B

Wydział Spraw Cudzoziemców  

 Wydanie zezwolenia na pracę typu C

Wydział Spraw Cudzoziemców  

Wydanie zezwolenia na pracę typu D

Wydział Spraw Cudzoziemców  

 Wydanie zezwolenia na pracę typu E

Wydział Spraw Cudzoziemców  

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 
w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka, który po 1 stycznia 2017 r.
złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność,
o której mowa w art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Wydział Spraw Cudzoziemców

 Rejestracja czasowa pojazdów dyplomatycznych. (wydanie karty)

Wydział Infrastruktury
 

Rejestracja stała pojazdów dyplomatycznych (rejestracja pojazdów) 

 Wydział Infrastruktury
 

 Rejestracja stała pojazdów dyplomatycznych (wyrejestrowanie pojazdu)

Wydział Infrastruktury
 

 Zaświadczenie dotyczące zwrotu tablic dyplomatycznych

 Wydział Infrastruktury
 

 Zawiadomienie o przerejestrowaniu pojazdu na numery dyplomatyczne

 Wydział Infrastruktury

 Potwierdzenie o rejestracji pojazdu na numerach dyplomatycznych

 Wydział Infrastruktury
 

 Umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej

 Wydział Infrastruktury
Podziel / Share
28.05.2009, Ilość wejść: 145008, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry