Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Bezpieczeństwo

 

      STRONA ZAWIERA KARTY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH SPRAW REALIZOWANYCH
W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE

 

 

    Bezpieczeństwo


 

Karta Tytuł sprawy Komórka Urzędu
 

Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji
 

Wydawanie decyzji w sprawie umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji
 

Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony. Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony – II instancja.

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Spraw Obronnych
Dotacja podmiotowa dla spółek wodnych i związków spółek wodnych.  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział ds. Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych
Odnowienie powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych
Szacowanie szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych
Wprowadzanie ograniczeń w dostarczaniu ciepła na terenie województwa mazowieckiego. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Obrony Cywilnej i LOgistyki
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych
Podziel / Share
28.05.2009, Ilość wejść: 7282, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry