Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Opracowania i wykazy

Sprawozdawczość z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

W związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej gmina, powiat oraz samorząd województwa mają obowiązek składania wojewodzie sprawozdania z wykonywania zadań okres:

- od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca – w terminie do dnia 31 lipca danego roku,

- od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl, w zakładce Systemy IT opublikowany jest baner z linkiem do Centralnej Aplikacji Statystycznej– Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej.

Szczegółowe informacje na ten temat zostały umieszczone na stronie www.politykaspoleczna.gov.pl.

Podziel / Share
23.01.2013, Ilość wejść: 9045, Rejestr zmian
do góry