Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w sprawie odwołań)

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ( w sprawie wniosków o wydanie orzeczenia)

 

Powoływane są zespoły orzekające o niepełnosprawności:

 • powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako pierwsza instancja,
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako druga instancja.

Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o:

 • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Od 2003 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 29 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 

Ciechanów Piaseczno
Garwolin Płock 
Gostynin Płońsk 
Grodzisk Mazowiecki Przasnysz
Legionowo Pułtusk 
Lipsko Radom miasto
Maków Mazowiecki Radom powiat
Mińsk Mazowiecki Siedlce
Mława  Sierpc
Nowy Dwór Mazowiecki  Warszawa miasto
Ostrołęka miasto Węgrów
Ostrołęka powiat Wołomin
Ostrów Mazowiecka Wyszków
Otwock Żuromin
    Żyrardów

 

Tryb powoływania powiatowych zespołów orzekania o niepełnosprawności reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.511). Według zapisów ustawy starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, po uzyskaniu zgody wojewody. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii starostów ustala obszar działania powiatowego zespołu, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.

Obszar działania pięciu powiatowych zespołów obejmuje więcej niż jeden powiat. Są to zespoły:

 • Powiatowy Zespół w Grodzisku Mazowieckim - orzeka dla powiatów grodziskiego, warszawskiego zachodniego i pruszkowskiego,
 • Powiatowy Zespół w Płocku /grodzki/ - orzeka dla powiatu płockiego grodzkiego i ziemskiego,
 • Powiatowy Zespół w Radomiu /ziemski/ - orzeka dla powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego oraz zwoleńskiego,
 • Powiatowy Zespół w Siedlcach /grodzki/ - orzeka dla powiatu siedleckiego ziemskiego i grodzkiego, łosickiego, sokołowskiego,
 • Powiatowy Zespół w Żyrardowie - orzeka dla powiatu sochaczewskiego i żyrardowskiego.

Właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności ustala się według miejsca pobytu w przypadku osób:

 • bezdomnych,
 • przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
 • przebywających w zakładach karnych i poprawczych,
 • przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, po uzyskaniu zgody wojewody oraz przedkłada wojewodzie informacje o realizacji zadań.

Wojewoda po zasięgnięciu opinii starostów ustala obszar działania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat, oraz siedziby wyjazdowych składów orzekających w powiatach, w których nie powołano powiatowego zespołu.

Wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podziel / Share
09.03.2011, Ilość wejść: 38652, Rejestr zmian
do góry