Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w sprawie odwołań)

Orzekanie do ulg i uprawnień

Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o:

 • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16. roku życia,
 • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Z wnioskiem o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień może wystąpić osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

 • ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • częściowej niezdolności do pracy,
 • ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
 • ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Osoba składająca wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie jest zobowiązana do dołączenia zaświadczenia o stanie zdrowia. Nie jest to dokument niezbędny do wszczęcia postępowania. Jego rolę w w/w postępowaniu spełnia orzeczenie (nie wypis z orzeczenia) wydane przez organ rentowy.

Od orzeczenia do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie.

Podziel / Share
09.03.2011, Ilość wejść: 7783, Rejestr zmian
do góry