Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w sprawie odwołań)

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Gen. Andersa 30, 00-210 Warszawa

tel. 22 536 05 40
fax 22 536 05 42
e-mail: sekretariatwzon@mazowieckie.pl

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie został powołany Zarządzeniem nr 169 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa mazowieckiego.

Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Adres:
ul. Żurawia 4A
00-513 Warszawa
tel. (22) 461 60 00

Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Od 1 stycznia 2011 r. obsługę administracyjną Wojewódzkiego Zespołu w Warszawie zapewnia Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 16.00.

Kontakt:
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
ul. Gen. Andersa 30
tel: 22 536 05 40
fax: 22 536 05 42
e-mail: sekretariatwzon@mazowieckie.pl

W skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:

  • przewodniczący,
  • sekretarz,
  • lekarze o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych,
  • psychologowie,
  • pedagodzy,
  • doradcy zawodowi,
  • pracownicy socjalni.
Podziel / Share
09.03.2011, Ilość wejść: 39103, Rejestr zmian
do góry