Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Uchodźcy

Stan realizacji IPI oraz tryb zgłaszania zapotrzebowania na środki finansowe na realizację programów integracyjnych

Stan realizacji IPI oraz tryb zgłaszania zapotrzebowania na środki finansowe na realizację programów integracyjnych oraz na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zapotrzebowanie na środki finansowe wypłacane cudzoziemcom w ramach IPI należy składać do dnia 28 każdego miesiąca.

Zapotrzebowanie na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne należy przesyłać do dnia 15 każdego miesiąca.

Zestawienie wypłat świadczeń obejmujące zarówno świadczenia wypłacone uczestnikom programów, jak i opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy przesyłać do dnia 10 każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni).

Informacje te należy przesyłać w wersji papierowej (na adres: Wydział Polityki Społecznej MUW w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa) oraz w wersji elektronicznej (na adres: arzysko@mazowieckie.pl ).

Proszę o bezwzględne przestrzeganie powyższych terminów. Niezgłoszenie zapotrzebowania na środki w danym terminie będzie rozumiane jako brak zapotrzebowania na środki finansowe.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
18.08.2009, Ilość wejść: 3538, Rejestr zmian
do góry