Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wojewoda Mazowiecki ogłosił rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego.

Zgodnie z art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)[1], do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy m. in. prowadzenie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Rejestr jest jawny, a wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca ogłasza rejestr w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikuje na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Specjalistyczne poradnictwo określa art. 46 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa podlegają obowiązkowi rejestracji na mocy art. 46a ust. 3 ww. ustawy.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2012 r. pod poz. 4868. Został zamieszczony również się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Polityka społeczna → Rejestry i wykazy → Rejestry.

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr  202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.622 i Nr 149, poz. 887.

Podziel / Share
28.06.2012, Ilość wejść: 4805, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry