Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Raport z badania na temat społecznej świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą

W kwietniu i maju br. na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeprowadzono badanie na temat społecznej świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi
i podejmowaniem pracy za granicą. Celem badania było pozyskanie wiedzy na temat społecznego obrazu zjawiska handlu ludźmi i świadomości zagrożeń, jakie ono ze sobą niesie.
Przeprowadzone badanie umożliwiło:

  • sprawdzenie skłonności Polaków do podejmowania ryzykownych zachowań związanych z emigracją do innych krajów w celach zarobkowych,
  • poznanie zasobu wiadomości na temat znajomości form handlu ludźmi,
  • przedstawienie stanu wiedzy na temat polskich i międzynarodowych instytucji udzielających wsparcia ofiarom handlu ludźmi.

Wyniki zrealizowanego badania wskazują, że zdecydowana większość Polaków wie, czym jest zjawisko handlu ludźmi i potrafi je opisać. Wśród uczestników badania znajduje się dość duża grupa osób, które osobiście znają przypadki ofiar handlu ludźmi. Wiedza na temat handlu ludźmi staje się coraz bardziej powszechna, głównie dzięki dostępności środków masowej komunikacji. Pomimo tego, że duża liczba Polaków wyraża gotowość do podjęcia emigracji zarobkowej, młodzi ludzie coraz rzadziej deklarują chęć podjęcia pracy w innym kraju bez znajomości języka obcego. Zmniejsza się również liczba osób rozważających podjęcie pracy nielegalnie. Nadal istnieje duży odsetek osób, które nie potrafią wymienić żadnych środków ostrożności, jakie podjęłyby udając się do pracy za granicę.


Więcej informacji w załączonym poniżej raporcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pn. „Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą
2015”

Podziel / Share
20.10.2015, Ilość wejść: 1844, Rejestr zmian
do góry