Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Program "Rodzina 500+"

W ramach programu "Rodzina 500 plus" rodzice mogą otrzymywać co miesiąc świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł:

  • na drugie i kolejne dziecko - niezależnie od dochodu.
  • na pierwsze lub jedyne dziecko - jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko).

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia 2017 r.

Wsparcie w ramach programu jest zwolnione z podatku dochodowego. Mogą ubiegać się o nie także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

  • w gminie,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • przez internet (za pomocą portalu Empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Podziel / Share
25.02.2016, Ilość wejść: 49828, Rejestr zmian
do góry