Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Opracowania

Informacja dotycząca wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych zgłaszanych do ośrodków adopcyjno – opiekuńczych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

W sierpniu 2010 r. Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zebrał z całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie województwa mazowieckiego dane, dotyczące liczby dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjno – opiekuńczych (w celu poszukiwania rodzin adopcyjnych) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (w celu poszukiwania rodziny zastępczej).
Dane dotyczyły stanu wychowanków na dzień 1.07.2010 r.
Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowało w tym czasie 40 placówek socjalizacyjnych (w tym placówki wielofunkcyjne), 4 placówki interwencyjne, 40 placówek rodzinnych.

Pod uwagę brano przede wszystkim wiek dzieci oraz czas ich pobytu w placówce.

Z zebranych danych wynika:

Do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego (w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej) ani do powiatowego centrum pomocy rodzinie (w celu poszukiwania rodziny zastępczej) żadnego dziecka nie zgłosiły:

 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wielofunkcyjna w Gołotczyźnie,
 2. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie,
 3. Pogotowie Opiekuńcze w Izdebnie,

oraz placówki rodzinne w Gostyninie, Myszyńcu, Radomiu (9 domów), Siedlcach, Wysokiej, Warszawie (1 dom), Wołominie (3 domy).

Wszystkie przebywające dzieci w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej w Otwocku zostały zgłoszone do OAO oraz PCPR.

Zgłoszenia dzieci ze względu na wiek dzieci:
dzieci w wieku: 0 – 5 lat:

 • Placówka Socjalizacyjna PANDA: na 31 wychowanków w placówce przebywa 14 dzieci w wieku 0 – 5 lat: zgłoszono do OAO – 3, do PCPR – 3
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. J. Korczaka w Płońsku: na 61 w placówce, 11 dzieci w tym wieku: do OAO – 4, PCPR – 11
 • Dom pod Kasztanami w Siedlcach: 30 wychowanków, 26 dzieci w tym wieku: do OAO – 2, PCPR – 0.


Procentowy udział dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjno – opiekuńczych:

 • 0% – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie,
 • Dom Dziecka w Kostowcu. Dom Dziecka w Kostowcu nie zgłosił dzieci do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, ale 100% dzieci zgłoszonych jest do PCPR.
 • Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie,
 • Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom” w Radomiu.
 • 2, 22% – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ostrołęce,
 • 3, 22% – Dom Dziecka w Równem,
 • 4, 54% – Dom Dziecka nr 14 w Otwocku,
 • 6, 38% – Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku,
 • 6, 66% – Dom pod Kasztanami w Siedlcach,
 • 7, 69% – Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Warszawie,
 • 9, 09% – Dom Dziecka w Giżycach,
 • 9, 75% – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Dębinkach,
 • 9, 8% – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Płońsku,
 • 13, 51% – Dom Dziecka nr 1 w Warszawie, Al. Zjednoczenia 34,
 • 15, 78% – Dom Dziecka nr 12 w Warszawie, ul. Tarczyńska 27,
 • 16, 12% – Placówka Socjalizacyjna „Panda”,
 • 16, 83% – Zespół Małych Form Opieki i Wychowania „Chata” w Warszawie, ul. Bohaterów 50,
 • 18, 51% – Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku,
 • 18, 51% – Dom Dziecka im. Ojca św. Piusa XI w Chotomowie,
 • 18, 60% – Dom Dziecka ZSFRM w Warszawie, ul. Wałuszewska 48,
 • 21, 66% – Dom Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy,
 • 22, 78% – Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie,
 • 23, 07% – Dom Dziecka w Walendowie,
 • 23, 63% – Dom Dziecka ZSFRM w Warszawie, ul. Paprociowa 2,
 • 24, 32% – Dom Dziecka nr 16 w Warszawie, ul. Międzyparkowa 5,
 • 25, 0% – Dom Dziecka w Falbogach,
 • 28, 57% – Dom Dziecka nr 15 w Warszawie, ul. Nowogrodzka 75,
 • 29, 03% – Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach,
 • 29, 23% – Dom Dziecka w Solcu n/ Wisłą,
 • 30, 0% – Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim,
 • 31, 70% – Dom Dziecka nr 9 w Warszawie, ul. Korotyńskiego 13,
 • 36, 11% – Dom Dziecka ZSFRM w Warszawie, ul. Klasyków 52/54,
 • 37, 5% – Dom Dziecka nr 4 w Warszawie, ul. Łukowska 25,
 • 38, 23% – Ośrodek Wspomagania Rodziny w Warszawie, ul. 6 sierpnia 1/5,
 • 38, 46% – Dom Dziecka w Kowalewie,
 • 40, 32% – Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Konstancinie – Jeziornie,
 • 42, 10% – Dom Dziecka nr 2 w Warszawie, ul. Jaktorowska 2,
 • 47, 05% – Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie, ul. Dalibora 1,
 • 59, 09% – Dom Dziecka nr 5 w Warszawie, ul. Podmokła 4,
 • 60, 46% – Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

Z przedstawionych danych wynika, że z liczby 40 placówek, 13 zgłosiło do ośrodków adopcyjno – opiekuńczych mniej niż 10% swoich wychowanków, w tym 1 placówka, w której przebywa 26 wychowanków w wieku od 0 do 5 lat (Dom pod Kasztanami). 4 placówki nie zgłosiły żadnego dziecka.

Pozytywnie wyróżniają się 2 placówki: Dom Dziecka w Kowalewie oraz Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach:

 • Dom Dziecka w Kowalewie gdzie w badanym okresie przebywało 52 wychowanków do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego zgłoszono 20 dzieci co stanowiło 38,46% wszystkich wychowanków oraz 22 dzieci do PCPR, co stanowiło 42,3% wychowanków;
 • Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, w którym przebywało 43 wychowanków zgłosił do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego 26 (czyli 60,46%) wychowanków oraz do PCPR 31 dzieci (czyli 72,09%).

Przedłużający się czas od pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej do zgłoszenia dziecka do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego wynikał z:

 • składanych przez rodziców przed uprawomocnieniem się postanowienia, apelacji do sądu,
 • długich terminów rozpraw w sprawie o wyznaczenie opiekuna prawnego,
 • braku deklaracji dziecka o chęci przysposobienia,
 • nie zgłaszano dzieci ze względu na wiek,
 • nie podano wyjaśnień.

W ocenie pracy placówki istotnym elementem jest czas pobytu dziecka w placówce.

 • Gołotczyzna – na 40 wychowanków w placówce 4 dzieci (10%) przebywało w placówce ponad 8 lat; 18 wychowanków (45%) przebywało w placówce od 4 do 8 lat:
 • Gostynin – na 79 wychowanków 14 dzieci (17,72%), pobyt w przedziale 4 – 8 lat: 17 (21,51%),
 • Solec n/Wisłą – na 65 wychowanków 13 (20%) przebywało dłużej niż 8 lat,
 • Siennica – na 15 wychowanków 3 (20%) przebywało dłużej niż 8 lat,
 • Otwock, ul. Komunardów – na 27 wychowanków 4 (14,81%) przebywało dłużej niż 8 lat, pobyt w przedziale 4 – 8 lat: 17 (62,96%),
 • Otwock, ul. Myśliwska – na 22 wychowanków pobyt w przedziale 4 – 8 lat: 10 (45,45%),
 • Konstancin – Jeziorna – na 62 wychowanków pobyt 4 – 8 lat: 11 (17,74%),
 • Słoneczny Dom – na 37 wychowanków pobyt 4 – 8 lat: 18 (48,64%),
 • Dom na Zielonym Wzgórzu – na 43 wychowanków 4 (9, 3%) przebywało dłużej niż 8 lat, pobyt 4 – 8 lat: 17 (39,53%),
 • Giżyce – na 44 wychowanków 6 (13,63%) przebywało dłużej niż 8 lat, pobyt 4 – 8 lat: 11 (25%),
 • Warszawa, Al. Zjednoczenia – na 74 wychowanków 5 (6,75%) przebywało dłużej niż 8 lat, pobyt 4 – 8 lat: 18 (24,32%),
 • Warszawa, ul. Podmokła – na 22 wychowanków 4 (18,18%) przebywało dłużej niż 8 lat,
 • Warszawa, ul. Bohaterów „Chata” – na 101 wychowanków 10 (9, 9%) przebywało dłużej niż 8 lat ,
 • Warszawa, ul. Klasyków – na 36 wychowanków 6 (16,6%) przebywało dłużej niż 8 lat,
 • Warszawa, ul. Wałuszewska – na 43 wychowanków 5 (11,62%) przebywało dłużej niż 8 lat,
 • Równe – na 31 wychowanków 5 (16,12%) przebywało dłużej niż 8 lat,
 • Dębinki – na 41 wychowanków 6 (14,63%) przebywało dłużej niż 8 lat.

Ponadto uzyskanych danych wynika, że w placówkach interwencyjnych wychowankowie przebywają dłużej niż pół roku:

 • Pogotowie Opiekuńcze w Izdebnie: 5 wychowanków przebywa w placówce od roku do 3 lat (15, 62 %), 1 przebywa w placówce ponad 4 lata (3,12%),
 • IPO: 6 wychowanków przebywa od roku do 3 lat (25%),
 • Pogotowie Opiekuńcze nr 1: 22 (42,3%),
 • Pogotowie Opiekuńcze nr 2 : 19 (30,15%).

Zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w spawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) pobyt dziecka w placówce interwencyjnej nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku, pobyt w placówce interwencyjnej może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

Wnioski:

 • zbyt mała liczba dzieci zgłaszana jest do ośrodków adopcyjno – opiekuńczych w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej,
 • dzieci nie są zgłaszane do powiatowych centrów pomocy rodzinie w celu poszukiwania rodziny zastępczej,
 • w przypadku dzieci małych, zbyt długo trwają procesy związane z uregulowaniem sytuacji prawnej dziecka, a później zgłoszenia do ośrodka,
 • przedłużają się pobyty dzieci w placówkach interwencyjnych.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
19.12.2011, Ilość wejść: 4791, Rejestr zmian
do góry