Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zaproszenia

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2094).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1526).
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.),

 

Podziel / Share
31.03.2014, Ilość wejść: 7769, Rejestr zmian
do góry