Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zaproszenia

Jak obliczyć wysokość środków które powinienem przedstawić ?

  • w przypadku rachunku bankowego - 515 zł na każdy miesiąc planowanego okresu pobytu cudzoziemca,w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie;
  • w przypadku zaświadczenia o zatrudnieniu - 515 zł miesięcznie w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie;
  • co najmniej 200 zł - w przypadku najbliższej rodziny (zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka, lub rodzeństwo zapraszającego).

Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego kraju, nie mniejsze jednak niż:

  • 200 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską;
  • 500 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego;
  • 2500 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do nieeuropejskiego państwa trzeciego.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
31.03.2014, Ilość wejść: 21877, Rejestr zmian
do góry