Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Obywatele UE

Obywatele innych państw Unii Europejskiej i członkowie ich rodzin

POWRÓT DO MENU WYDZIAŁU

 

Jeśli jesteś CUDZOZIEMCEM:

- obywatelem państwa członkowskiego UE,

- obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,

- obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które korzysta ze swobody przepływu osób na podstawie umów

i chcesz rejestrować swój pobyt w Polsce.

 

Uwaga! Procedura wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE nie dotyczy członków rodziny obywateli polskich.

 

Uwaga!

Wniosek o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższy termin nie dotyczy obywatela UE, który wjechał na to terytorium Polski w celu poszukiwania pracy, w jego przypadku ten termin wynosi nie dłuższej niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie.

 

Uwaga! Informacja dla obywateli Wielkiej Brytanii  i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin: Kliknij

 

Procedura wydania Karty pobytu i Karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE dotyczy:

a) małżonka obywatela UE/EOG/Szwajcarii

b) bezpośredniego zstępnego obywatela UE/EO/Szwajcarii   lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na tego obywatela lub jego małżonka,

c) bezpośredniego wstępnego obywatela UE/EOG/Szwajcarii  lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu tego obywatela  lub jego małżonka.

Pozostałe osoby prowadzące życie rodzinne z obywatelami UE, które same nie są obywatelami żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, powinny składać wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie pobytu z rodziną: Kliknij.


Przydatne linki:

                  

      Straż Graniczna - Kliknij                            Urząd ds. Cudzoziemców - Kliknij    

Podziel / Share
31.07.2018, Ilość wejść: 5658, Rejestr zmian
do góry