Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Cudzoziemiec

Cudzoziemiec

POWRÓT DO MENU WYDZIAŁU


JEŚLI PRZEBYWASZ W POLSCE I CHCESZ KONTYNUOWAĆ SWÓJ POBYT ORAZ UZYSKAĆ KARTĘ POBYTU, 
W ZWIĄZKU Z PRACĄ, DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, STUDIAMI LUB INNYMI OKOLICZNOŚCIAMI, 

JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA POBYT DLA CZŁONKA SWOJEJ RODZINY, ALBO ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY LUB REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ,

WYBIERZ:  

 

 


UWAGA! Jeśli posiadasz Kartę Pobytu czasowego, nie ma możliwości jej przedłużenia!

Należy wówczas złożyć wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt: WYBIERZ
 


JEŚLI POSIADASZ JUŻ WAŻNE ZEZWOLENIE NA POBYT
A TWOJA KARTA POBYTU ULEGŁA ZNISZCZNIU LUB ZMIENIŁY SIĘ DANE PODANE NA NIEJ , 

JEŚLI MASZ ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY LUB REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I KOŃCZY SIE WAŻNOŚĆ TWOJEJ KARTY STAŁEGO POBYTU,

JEŚLI PRZYBYŁEŚ DO POLSKI W ZWIĄZKU Z UDZIELONYM ZEZWOLENIEM NA POBYT CZASOWY DLA CZŁONKA RODZINY CUDZOZIEMCA LUB W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA (ICT),

WYBIERZ: 


 

JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ: POLSKI DOKUMENT PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA, BĄDŹ TYMCZASOWY POLSKI DOKUMENT PODRÓŻY  DLA CUDZOZIEMCA LUB POLSKI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA,

WYBIERZ:

 


JEŚLI PRZEBYWASZ NA PODSTAWIE RUCHU BEZWIZOWEGO (DOTYCZY WYŁĄCZNIE OBYWATELI PAŃSTW, Z KTÓRYMI POLSKA ZAWARŁA W TEJ SPRAWIE UMOWY MIĘDZYNARODOWE)  LUB WIZY I ZACHODZĄ SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJACE PRZEDŁUŻENIE TWOJEGO POBYTU NA TERYTORIUM RP ALBO JEŚLI ZNISZCZENIU ULEGŁA NAKLEJKA WIZY KRAJOWEJ W TWOIM PASZPORCIE,

WYBIERZ:


Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (PL, ENG, ROS, UKR): Kliknij 

 

Podziel / Share
31.07.2018, Ilość wejść: 198580, Rejestr zmian
do góry