Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi pośrednikami i tabela opłat / Information on fees and a warning against dishonest brokers / Информация об оплате и предупреждение о недобросовестных посредниках

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi pośrednikami

 

Urząd przestrzega przed nieuczciwymi osobami, oferującymi pośrednictwo przy składaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt, wydanie zezwolenia na pracę i przy innych procedurach realizowanych w urzędzie.

 

 • Informacje z zakresu procedur realizowanych w Wydziale Spraw Cudzoziemców można znaleźć
  na stronie Urzędu:

https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy

Są one dostępne również w angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej wersji językowej.

Status swojej sprawy z zakresu legalizacji pobytu sprawdzić można na stronie: https://wnioski.mazowieckie.pl/MuwWSC/pl

Informacja o dokumentach, do których uzupełnienia Cudzoziemiec jest wzywany w toku postępowania, znajduje się w treści wysłanych  przez Urząd wezwań. Prosimy o dokładne zapoznawanie się z treścią otrzymanych pism, wezwań, postanowień i decyzji.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje pochodzące z nieautoryzowanych źródeł
i konsekwencje ich stosowania.

 

 • W toku postępowania pobierane są wyłącznie opłaty, przewidziane przepisami prawa (patrz tabela poniżej). Urząd nie pobiera opłat za rezerwację miejsc, wydawanie numerków przeglądy akt sprawy
  i przesłuchania.

Handel numerkami z biletomatu i rezerwacjami w kalendarzu internetowym jest zakazany pod rygorem odpowiedzialności karnej!

 

 • Urząd przestrzega przed handlem ludźmi, w szczególności przed nieuczciwymi agencjami zatrudnienia, pośrednikami legalizacji i innymi podmiotami, których działania noszą znamiona tego zjawiska. W przypadku podejrzenia handlu ludźmi należy poinformować właściwe organy, Straż Graniczną lub Policję!

Numer alarmowy: 112                            Policja: 997                   Straż Graniczna: +48 22 500 31 76
 

Informacja o opłatach

 

Za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy:

340 / 440 zł

Za wydanie zezwolenia na pobyt stały / rezydenta długoterminowego UE:

640 zł

Za wydanie/wymianę Karty Pobytu:

25 / 50 zł

Za wymianę zgubionej/zniszczonej Karty Pobytu:

100 / 150 zł

Za wydanie zezwolenia na pracę typu A:

50 / 100 zł

Za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń:

27 zł

Za pełnomocnictwo:

17 zł

Za wydanie zaświadczenia:

17 zł

Za wydanie duplikatu decyzji:

5 zł (za każdą stronę)

 Za:

 • wydawanie biletów z biletomatów,
 • rezerwację wizyt,
 • przesłuchania,
 • przeglądy akt sprawy,
 • uzupełnianie dokumentów na umówionych wizytach,
 • uzupełnianie dokumentów przez Biuro Podawcze:

 

0 zł

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy  składać razem z wnioskiem!

UWAGA! Szczegółowe informacje na temat opłat za procedury realizowane w Wydziale Spraw Cudzoziemców znajdują się na stronie internetowej Urzędu w poszczególnych zakładkach tematycznych oraz w tabeli podstawowych opłat: Kliknij 
 

Prosimy uważać na nieuczciwych pośredników i inne osoby, usiłujące nielegalnie wymusić opłatę za czynności zwolnione z opłat.

Podziel / Share
15.10.2018, Ilość wejść: 5313, Rejestr zmian
do góry