Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Mapa województwa

dane powiatów, gmin oraz placówek pomocy społecznej

Ankiety

Quiz Niepodległościowy

Formularz został wypełniony przez 75

1. Kiedy w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości?

 • 3 maja - 5% (4)
 • 1 września - 7% (5)
 • 11 listopada - 88% (66)

2. Jaką funkcję państwową piastował Józef Piłsudski?

 • Marszałek Polski - 89% (67)
 • Prezydent Polski - 4% (3)
 • Marszałek Sejmu - 7% (5)

3. Jakich pseudonimów używał Józef Piłsudski podczas prowadzenia działalności konspiracyjnej?

 • Henryk i Teofil - 33% (25)
 • Wiktor i Mieczysław - 51% (38)
 • Andrzej i Jan - 16% (12)

4. Jak rodzina Piłsudskiego nazywała małego Józefa Piłsudskiego:

 • Dyzio - 17% (13)
 • Ziuk - 72% (54)
 • Józio - 11% (8)

5. Kto stał na czele utworzonego w Lozannie Komitetu Narodowego Polski?

 • Józef Piłsudski - 12% (9)
 • Roman Dmowski - 83% (62)
 • Wincenty Witos - 5% (4)

7. Ile było rozbiorów Polski?

 • Jeden - 3% (2)
 • dwa - 9% (7)
 • trzy - 88% (66)

8. Podaj nazwy trzech państw zaborczych?

 • Rosja, Prusy, Austria - 93% (70)
 • Rosja, Prusy, Czechy - 4% (3)
 • Rosja, Austria, Węgry - 3% (2)

9. Po ilu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość?

 • po 120 latach - 12% (9)
 • po 123 latach - 85% (64)
 • po 130 latach - 3% (2)

10. Jaki zakres władzy przekazała Rada Regencyjna Józefowi Piłsudskiemu 11 listopada 1918r.?

 • Pełnię władzy - 55% (41)
 • Władzę wojskową - 44% (33)
 • Władzę cywilną - 1% (1)

11. Podczas Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920r., po zatrzymaniu marszu bolszewików na przedpolach Warszawy, Józef Piłsudski nakazał kontruderzenie znad rzeki:

 • Wisła - 35% (26)
 • Bug - 15% (11)
 • Wieprz - 51% (38)
do góry