Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Komunikaty

22.08.2019

Droga krajowa 61 – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Mazowiecki 21 sierpnia br. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zmieniającą decyzję z 31.01.2012r. dla rozbudowy drogi krajowej 61. Decyzja dotyczy odcinka o długości 1,6 km. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.


Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany „zamienny” rozbudowy drogi krajowej nr 61 dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej 61 na odcinku III o długości 1635 m (stary od km 20+390 do km 22+025) od km 23+748 do km 25+383 – przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II”. Inwestycja przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 61.

Wydanie zmienionej decyzji związane było z wnioskiem Inwestora i koniecznością ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wojewoda wydaje decyzję ZRID na podstawie art. 35 Prawa budowlanego, sprawdzając m.in.:

  • zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska  (w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji inwestycji),
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.
Podziel / Share
22.08.2019, Ilość wejść: 605, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry