Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Komunikaty

02.08.2019

19,7 mln zł na rozwój lokalnych połączeń autobusowych

Od 1 sierpnia br. samorządy mogą składać do Wojewody Mazowieckiego wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Dla województwa mazowieckiego Minister Infrastruktury przyznał kwotę 19 705 448, 76 zł na przywrócenie zamkniętych lub utworzenie nowych połączeń autobusowych.

O dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej mogą wnioskować:

 • gmina,
 • związek międzygminny,
 • powiat,
 • związek powiatów,
 • związek powiatowo-gminny,
 • związek metropolitalny,
 • województwo,

jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy planują rozwój transportu, organizują i zarządzają publicznym transportem zbiorowym.

Harmonogram podziału środków i zawarcia umów o dopłatę:

 • 1 – 12 sierpnia 2019 r. – termin składania do Wojewodów wniosków o objęcie dopłatą w danym roku budżetowym (wniosek do pobrania poniżej);
 • 12 – 20 sierpnia 2019 r. – rozpatrzenie przez Wojewodę wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą i przekazanie informacji organizatorom o objęciu lub nieobjęciu dopłatą;
 • od 23 sierpnia 2019 r.:

- zawarcie przez organizatorów umów o dopłatę z Wojewodami,

- wybór operatorów przez organizatorów,

- zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

- uruchomienie przewozów.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy określić:

 • planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej na linii komunikacyjnej,
 • przewidywaną kwotę deficytu linii komunikacyjnej,
 • planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym wynikającą z wielkości pracy eksploatacyjnej na liniach, których dotyczy wniosek.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej weszła w życie 18 lipca 2019 r. Rządowe wsparcie dotyczy:

 • linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy;
 • linii komunikacyjnych, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na zadania zapewnianiające funkcjonowanie przewozów autobusowych, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej.

Wśród kryteriów, na podstawie których Wojewoda będzie dokonywał podziału środków Funduszu na rzecz samorządów, będzie m.in. realizacja potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Jednocześnie organizator (samorząd terytorialny) będzie zobowiązany dopłacić do kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej niż 10 proc. ze środków własnych. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w prezentacji przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury (do pobrania poniżej).

Podziel / Share
02.08.2019, Ilość wejść: 1445, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry