Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Inne wiadomości

30.07.2019

Święto Związku Piłsudczyków w Ciechanowie

28 lipca 2019 w Ciechanowie odbyły się  uroczystości upamiętniające 105 rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów do Królestwa Polskiego. W uroczystości uczestniczył Robert Kochański, Kierownik ciechanowskiej Delegatury MUW.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele Farnym pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ciechanowie. Następnie zgromadzeni przeszli pod obelisk poświęcony Generałowi  Ludwikowi ,,Kmicic" – Skarżyńskiemu. Uczestnicy obchodów złożyli pod obeliskiem wieńce i oddali cześć bohaterowi Ziemi Ciechanowskiej, który wiernie towarzyszył Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w jego zbrojnej akcji niepodległościowej. Podczas uroczystości udekorowano odznakami i awansowano na wyższe stopnie wojskowe zasłużonych działaczy Związku Piłsudczyków. W imieniu Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery wieniec w miejscu upamiętnienia złożył Robert Kochański.

W swoim przemówieniu Gen. Jacek Stachiewicz - Prezes Zarządu Okręgu Związku Piłsudczyków RP w Ciechanowie – nakreślił drogę, jaką przeszły oddziały wierne Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu podczas I Wojny Światowej. Podkreślił także istotną rolę krzewienia świadomości historycznej wśród młodzieży.

Gen. Ludwik ,,Kmicic” – Skrzyński (1893- 1972) w 1914 roku wstąpił do Kompanii Kadrowej, zdobył tam doświadczenie jako dowódca zwiadu. Następnie został dowódcą plutonów tej formacji wojskowej. Po ,,kryzysie przysięgowym” został internowany w obozie w Beniaminowie. Po I wojnie służył jako oficer w Wojsku Polskim, walczył m.in. podczas wyprawy na Wilno i najazdu bolszewickiego. W marcu 1938 został mianowany Generałem Brygady. Uczestniczył aktywnie w Wojnie Obronnej 1939 roku. Wraz z Gen. Franciszkiem Klebergiem i żołnierzami SGO Polesie dostał się do niewoli niemieckiej. Po wojnie pozostał na emigracji m.in. pracując w fabrykach jako robotnik fizyczny. Patronował wielu inicjatywom Polonii i emigracji wojskowej. Zmarł 14 lutego 1972 w Manchesterze.  

Organizatorem corocznego ciechanowskiego święta upamiętniającego rocznice wymarszu I Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów do Królestwa Polskiego jest Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej  i Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręgu Ciechanowskiego.   

Podziel / Share
30.07.2019, Ilość wejść: 331, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry