Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

23.08.2019

Pogrzeb śp. Andrzeja Rościszewskiego

23 sierpnia br. godz. 11.00 i odbędą się oraz na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp.  Andrzeja Rościszewskiego. Udział w nich wziął m.in. Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki.

Uroczystości pogrzebowe, ze względu na zasługi śp. Andrzeja Rościszewskiego, miały charakter państwowy i odbyły się w ceremoniale wojskowym. Rozpoczęły się mszą świętą w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie kondukt żałobny, w asyście wojska, przeszedł na Cmentarz Powązkowski w Warszawie, gdzie pochowano zasłużonego prawnika, społecznika i członka Trybunału Stanu.

Wieniec, w imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego, złożył Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Z kolei dr Piotr Oleńczak, Pełnomocnik Wojewody do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych złożył wieniec w imieniu Wojewody Mazowieckiego.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki i dr Piotr Oleńczak, Pełnomocnik Wojewody do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, posłowie.

Andrzej Rościszewski był absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Na listę warszawskich adwokatów został wpisany w roku 1957. W latach 1967-1970 był członkiem Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w Warszawie, w latach 1970-1986 pełnił funkcję wicedziekana, a później dziekana  ORA w Warszawie. Przewodniczył także Wojewódzkiemu Zespołowi Wizytatorów.  W latach 1989-1995,. Andrzej Rościszewski był ponadto wieloletnim arbitrem Sądu Polubownego przy Fundacji Adwokatury Polskiej. W stanie wojennym z ramienia Komitetu Prymasowskiego był obrońcą działaczy opozycyjnych. W latach 1989-1991 przewodniczył składowi orzekającemu Społecznej Komisji Pojednawczej mającej na celu przywrócenie praw pracowniczych osobom zwolnionym za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne. W latach 1993-1994 był koordynatorem prac Społecznej Komisji Konstytucyjnej powstałej do opracowania Obywatelskiego Projektu Konstytucji NSZZ „Solidarność".

Angażował się w działalność społeczną i charytatywną, był m.in.: członkiem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, członkiem rad: Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Caritas Polska, a także fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Śp. Andrzej Rościszewski odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, odznaką „Adwokatura Zasłużonym".  W roku 2006 otrzymał Order Św. Sylwestra przyznany przez papieża Benedykta XVI. W 2010 r. otrzymał Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym oraz Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości z okazji 30-lecia powstania „Solidarności". W 2015 r. został wybrany przez Sejm VIII kadencji na członka Trybunału Stanu.

Podziel / Share
23.08.2019, Ilość wejść: 717, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry