Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

31.07.2019

Ogólnopolski konkurs dla pracowników socjalnych

„Projekt socjalny dla rodziny” to nazwa konkursu dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej. Celem projektu jest wyłonienie, zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej, 16 najlepszych projektów, których działania były ukierunkowane na wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.

Konkurs zorganizowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Uniwersytet Szczeciński. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone projekty rozliczone nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Konkurs jest realizowany w dwóch etapach. W pierwszym Wydział Polityki Społecznej MUW dokona oceny formalnej i merytorycznej wszystkich zgłoszonych za pośrednictwem kierownika/dyrektora ośrodka projektów i wyłoni maksymalnie trzy, które uzyskały najwyższą ocenę. W drugim etapie Ministerstwo spośród nadesłanych z całej Polski projektów wyłoni 16 laureatów. Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane w formie multimedialnej podczas uroczystości połączonej z seminarium. Realizatorzy najlepszych projektów otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegółowe zasady organizacji i udziału zostały określone w poniżej zamieszczonym Regulaminie Konkursu.

Projekty na konkurs należy przesyłać w wersji papierowej (w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Konkurs pn. Projekt socjalny dla rodziny” na adres: Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) oraz elektronicznej: e-PUAP: /t6j4ljd68r/skrytka na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

Termin zgłaszania projektu upływa z dniem 15 sierpnia 2019 r. (decyduje data dostarczenia do WPS).

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania realizowanych przez Państwa Projektów.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie MRPiPS

Pliki do pobrania

Podziel / Share
31.07.2019, Ilość wejść: 523, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry