Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

30.07.2019

Porozumienie w sprawie warunków dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dla Mazowsza podpisane

30 lipca 2019 r. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał porozumienia z Wojewodami określające zasady dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zapewnienie jednolitych warunków przekazywania dopłat organizatorom publicznego transportu zbiorowego we wszystkich regionach Polski.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął realną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, z którym nie zawsze mogą poradzić sobie samorządy. Dzięki ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jeszcze w tym roku wspomożemy je kwotą 300 mln zł na przywracanie lokalnych linii autobusowych, a w każdym kolejnym roku będzie to po 800 mln zł – powiedział minister Adamczyk.

Zawarte porozumienia w przejrzysty sposób określają zasady współpracy dysponenta funduszu, którym jest Minister Infrastruktury, z instytucjami odpowiedzialnymi za przekazywanie dotacji oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem, którymi są Wojewodowie. Zawarcie porozumień wynika z przepisów ustawy powołującej Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która weszła w życie 18 lipca 2019 r.

W porozumieniach opisano w szczególności sposób i terminy wypłaty dofinansowania, zasady i warunki wykorzystania oraz zwrotu dotacji, a także wytyczne dotyczące treści umowy o dopłatę zawieranej pomiędzy Wojewodą a organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Dotacje z funduszu będą przyznawane na podstawie stosownych wniosków Wojewodów. Następnie środki te zostaną przekazane organizatorom publicznego transportu zbiorowego w formie dopłat do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Maksymalny limit wydatków przeznaczonych na dofinasowanie funduszu w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych 800 mln zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Podziel / Share
30.07.2019, Ilość wejść: 949, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry