Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

26.07.2019

Powołanie Wojewódzkich Konsultantów Medycznych

Dziewięcioro lekarzy specjalistów, z czego pięcioro kolejną kadencję pełniło będzie funkcję wojewódzkich konsultantów medycznych. Akty powołania wręczyli Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW Jarosław Chmielewski oraz Halina Krajkowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW.

Akty powołania do pełnienia funkcji konsultanta medycznego z rąk Wicewojewody odebrali:

  • prof. dr hab. Bożena Werner – kierownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej powołana 1 lipca br.,
  • dr hab. Witold Rongies – kierownik Zakładu Rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii powołany 15 lipca br.,
  • dr hab. Janusz Trzebicki – kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 16 czerwca br.,
  • Jolanta Osuch – pielęgniarka oddziałowa w Klinice Neurochirurgii Centralnego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Warszawie. Do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego powołana 1 lipca br.

Akty powołania na kolejną, pięcioletnią kadencję konsultanta medycznego z rąk Wicewojewody odebrali:

  • prof. dr hab. Mirosław Jarosz – koordynator Kliniczny w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, ekspert ds. żywienia w forum doradczym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Opracował normy oraz zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach oraz standardy dietetycznych prewencji i leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych (zwłaszcza otyłości i nowotworów). Do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii powołany 6 czerwca br.,
  • prof. dr hab. Andrzej Kawecki – kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi oraz Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych w Centrum Onkologii - Instytucie w Warszawie. Zoptymalizował leczenie chorych na nowotwory narządów głowy i szyi, z uwzględnieniem aplikacji nowych generacji leków. Do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej powołany 6 czerwca br.,
  • dr hab. Agata Szkiełkowska – kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz adiunktem w Katedrze Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie audiologii i foniatrii powołana 6 czerwca br.,
  • dr hab. Krzysztof Wasiak – biegły z zakresu ortopedii i rehabilitacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, specjalista Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie. Do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej powołany 15 lipca br.,
  • dr Marek Stopiński – organizator i współorganizator licznych konferencji poświęconych zagadnieniom nefrologii, kardiologii, diabetologii, chorób wewnętrznych. Pod jego kierownictwem Szpital w Milanówku w latach 1993-2003 został poddany kompleksowej modernizacji – rozbudował i unowocześnił salę intensywnego nadzoru kardiologicznego, zorganizował nowoczesne laboratorium, pracownie kardiologiczne, pracownie endoskopii; zorganizował i prowadził Ośrodek Dializ w Milanówku, a w kwietniu 2003 roku pod kierownictwem doktora został otwarty Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim. Do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych powołany 6 czerwca br.

Do zadań konsultantów należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości świadczeń oraz przeprowadzanych kształceń i doskonaleń zawodowych. Rolą konsultantów jest też przygotowywanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach. W  województwie  mazowieckim  powołanych jest ponad stu konsultantów z różnych dziedzin medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Ich kadencja trwa pięć lat. Pełen wykaz, wraz z danymi kontaktowymi, jest dostępny w zakładce Zdrowie.

Podziel / Share
26.07.2019, Ilość wejść: 1033, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry