Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

24.07.2019

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi krajowej nr 62

Blisko 3,6 miliona złotych na rozbudowę drogi krajowej nr 62 Płock – Wyszogród. W związku z podpisaniem umowy na opracowanie koncepcji programowej inwestycji w Delegaturze MUW w Płocku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza.

W trakcie dzisiejszego wydarzenia w obecności przedstawicieli mediów podpisana została umowa dotycząca inwestycji. Na mocy umowy wykonawcą zadania jest konsorcjum EGIS POLAND Sp. z o. o.– HPC POLGEOL S.A. Projekt DK62 zakłada przebudowę odcinka pomiędzy Płockiem a Wyszogrodem na długości ok. 30 km od granicy miasta Płock do rejonu skrzyżowania z DK50.

Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie: poszerzenia istniejącej drogi, nowej konstrukcji, która będzie przenosiła obciążenia do 115 KN/oś, przebudowy skrzyżowań, budowy lewo i prawoskrętów, systemów odwodnienia, zatok autobusowych, obiektów mostowych, ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia ulicznego, infrastruktury podziemnej.

Umowa na opracowanie koncepcji programowej rozbudowy DK62 Płock-Wyszogród wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ma zostać zrealizowana do lipca 2020r. Wartość zadania, którego wykonania podjęło się konsorcjum wynosi blisko 3,6 mln zł. Dalszym etapem będzie ogłoszenie przetargu w systemie „projektuj i buduj” na realizację zadania. Zakończenie prac przewiduje się w 2024 roku.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm RP Marek Opioła; Ewa Filipowicz, Zastępca Dyrektora Biura Wojewody; Marlena Mazurska, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku; Jarosław Wąsowski, p.o. Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie; Aneta Dmowska, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych GDDKiA w Warszawie; Kinga Majewska – Egis Poland Sp. z o.o. - Członek Zarządu oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Podziel / Share
24.07.2019, Ilość wejść: 598, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry