Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

11.07.2019

Nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Poprzez środki finansowe przyznane na realizację programu, zapewniona zostanie pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

Realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” zaakceptowała 31 maja br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł.

Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb i takie zadania mają realizować Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach.

Terminy naboru wniosków:

1. Gmina/powiat składa wniosek do Wojewody (wniosek znajduje się w linku poniżej) – w terminie od 1 sierpnia 2019 r.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, sukcesywnie od daty wpływu do Wojewody w ciągu jednego miesiąca.

Termin rozpatrzenia wniosków:

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów, w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku od Wojewody.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem i przystąpienia do jego realizacji. Zaangażowanie w Centrach odpowiednich specjalistów pozwoli na odpowiednie stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów - dając im szansę na samodzielne i niezależne życie.

Podziel / Share
11.07.2019, Ilość wejść: 1485, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry