Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

05.07.2019

Rozbudowa DK61 Legionowo – Zegrze Południowe: zezwolenie Wojewody na realizację inwestycji

Wojewoda Mazowiecki 5 lipca br. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 160-metrowego fragmentu drogi krajowej nr 61, na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Decyzja Wojewody realizowana jest w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe wg wariantu III na odcinku A i wg wariantu I na odcinku B”, z wyłączeniem zatoki autobusowej na odcinku od km 1+732 do km 1+793”.

Rozbudowywana droga krajowa wyposażona będzie m.in. w dwie jezdnie, o dwóch pasach ruchu każda, a także dodatkowe jezdnie oddzielone od jezdni głównej pasami zieleni obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego, do których m.in. włączona jest ul. Polna.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Michałów Reginów w gminie Wieliszew oraz w miejscowości Stanisławów Drugi w gminie Nieporęt, powiat legionowski.

Wojewoda wydaje decyzję ZRID na podstawie art. 35 prawa budowlanego, sprawdzając m.in.:

  • zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska  (w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji inwestycji),
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

Na wniosek inwestora prowadzone jest również drugie postępowanie, w ramach którego obecnie trwa udział społeczeństwa do postępowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wniosek dotyczy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego (inwestor posiada już dla tego odcinka decyzję Wojewody, ale wystąpił o jej zmianę) dla inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odcinku III o długości 1635 m (stary od km 20+390 do km 22+025) od km 23+748 do km 25+383 - przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II".

Z uwagi na zawnioskowanie przez inwestora o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, załączając raport, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa. Obecnie postepowanie prowadzone jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Od 10 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. trwa udział społeczeństwa do postępowania RDOŚ.

Dopiero po wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięć, Mazowiecki Urząd Wojewódzki niezwłocznie dokona sprawdzenia zgodności dokumentacji projektowej pod kątem wymagań ochrony środowiska określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowych inwestycji, zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, także sprawdzenia projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

Podziel / Share
05.07.2019, Ilość wejść: 1103, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry