Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

05.04.2019

Wręczenie Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski i Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wręczyli Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021. Medalem zostali uhonorowani 21 osób:

 • Teresa Aleksandrowicz – działaczka społeczna, w 1980 r. zakładała NSZZ „Solidarność” na terenie PKP WKD Komorów, następnie brała udział w strajku w obronie zwalnianych z pracy. W stanie wojennym była łączniczką pomiędzy regionami Mazowsze i Podbeskidzie;
 • Andrzej Chyłek – od września 1980 roku aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa Warszawa, działał w strukturach podziemnych firm budowlanych w Międzyzakładowym Porozumieniu Solidarności UNIA, zaangażowany w kolportaż i druk wydawnictw, wielokrotny Delegat na Zjazd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, aktywny działacz Konfederacji Polski Niepodległej, obecnie Prezes Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego. Instytut jest wydawcą wielu książek historycznych oraz kwartalnika OPINIA. Powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych;
 • Alina Cybula-Borowińska – uczestniczka strajku w czerwcu 1976 r. w Fabryce Wyrobów Precyzyjnych im. gen. Świerczewskiego w Warszawie, za udział w strajku zwolniona z pracy, założycielka NSZZ „Solidarność w 1980 r. w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych, gdzie współorganizowała po ogłoszeniu staniu wojennego strajk okupacyjny, działała w strukturach podziemnych, dwukrotnie internowana w 1982 r. w Gołdapi i Darłówku, w 1985 r. zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy Praga - Południe zajmowała się kolportażem prasy, ulotek, książek, uczestniczyła w manifestacjach patriotycznych i Solidarnościowych, obecnie działa w Stowarzyszeniu Kobiet Internowanych i Represjonowanych, w Fundacji Walczącym o Niepodległość Wyklętych – Pokrzywdzonych – Internowanych – Więzionych. Jest przewodniczącą Mazowieckiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Warszawie;
 • Czesław Czyżkowski – jeden z założycieli „Solidarności” w Mińsku Mazowieckim, przewodniczący komisji zakładowej, w stanie wojennym internowany, przebywał w ośrodku odosobnienia w Białej Podlaskiej, Włodawie, w Lublinie i Kwidzyniu, inwigilowany przez organy bezpieczeństwa PRL;
 • Jarosław Guzy – współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności (SKS). Od 1980 r. w niezależnym zrzeszeniu studentów był członkiem Komisji Uczelnianej NZS UW, od 1981 r. Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego. W kwietniu 1981 r. na I ogólnopolskim zjeździe NZS w Krakowie wybrany został Przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. W czasie stanu wojennego był przez rok internowany, przebywał w Białołęce, następnie w Darłówku. Po wyjściu na wolność był wraz z żoną, Agnieszką Romaszewską, pod stałą obserwacją SB. W latach 1988-1991 przebywał w USA, studiował na Uniwersytecie Yale, odbył staż w kongresie. W 1992 r. był doradcą Ministra Obrony narodowej; członek Ruchu dla Rzeczypospolitej (1992-1993), w latach 1996-1999 prezes, od 1999 r. członek Rady Polskiego Klubu Atlantyckiego. Od 1996 r. członek Rady ds. Współpracy z regionem Azji i Pacyfiku. Jest członkiem Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz członkiem Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy Wojewodzie Mazowieckim. Menedżer, przedsiębiorca. Redaktor Naczelny redakcji zagranicznej PAP.
 • Leonard Kapiszewski – członek Szarych Szeregów i Armii Krajowej w 1943 roku, związany z ZHP, po 1980 roku działał w NSZZ „Solidarność”, aktywny działacz w Zarządzie Stowarzyszenia Szarych Szeregów, organizuje m.in. uroczystości i konkursy z historii w szkołach średnich, działa w zespole koordynacyjnym praskich środowisk AK, zarządzie Federacji Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość RP i w Radzie Kombatantów przy dzielnicy Warszawa Praga-Południe, angażuje się w wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży, od lutego 2018 roku został powołany na członka Mazowieckiej Rady Kombatanckiej działającej przy Wojewodzie Mazowieckim, od kwietnia 2018 roku Przewodniczący Rady;
 • Sławomir Kajetan Karpiński – w 1983 r. na skutek represji i prześladowania przez SB odszedł z Telkom-Zwut. Podczas strajku w stoczni Gdańskiej współorganizował NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w zakładzie Telkom - Zwut w Warszawie. Pracował w radiowęźle zakładowym dla Komisji Zakładowej „S”- do stanu wojennego, po czym otrzymał zakaz wstępu. Nawiązywał kontakty i kolportował prasę, oraz kasety radia podziemnego. Był współorganizatorem i uczestnikiem strajku okupacyjnego w 1981 roku. Był prześladowany przez SB i członków PZPR. Uczestniczył w nielegalnych manifestacjach i pochodach warszawskich. Z upoważnienia „Solidarności Walczącej” i Porozumienia Organizacji Niepodległościowych - uczestniczył w pracach komisji sejmowych, w sprawie ustawy kombatanckiej, o weteranach, oraz o odszkodowaniach i zadośćuczynieniu za stan wojenny. Jest Członkiem Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca” we Wrocławiu.  Od 2007 roku jest Prezesem i założycielem Stowarzyszenia „13 Grudnia”. Ponadto współorganizuje wystawy stowarzyszenia „13 grudnia”. „Za chleb i Wolność lata 1978-1981(4)” i „Stan wojenny w Polsce”. Jest członkiem Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.
 • Barbara Wanda Kądziela – zakładała związek zawodowy NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” na terenie Zakładu Doświadczalnego Automatyki Przemysłowej „MERA-PNEFAL” w Warszawie, w czasie stanu wojennego internowana, po 1989 r. aktywna społecznie, jest współzałożycielką Stowarzyszenia Kobiet Internowanych i Represjonowanych, brała udział w pracach nad ustawami o pomocy dla osób internowanych i represjonowanych, obecnie jest zaangażowana w integrację środowiska osób internowanych poprzez organizację oraz udział w różnych wydarzeniach państwowych oraz lokalnych związanych z obchodami niepodległościowymi, wraz z Fundacją Walczącym o Niepodległość Wyklętych – Pokrzywdzonych – Internowanych – Więzionych współpracuje przy organizacji obchodów związanych z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, a także uroczystości pod pomnikiem generała Hallera i Armii Błękitnej na Żoliborzu.
 • Paweł Tomasz Kołkiewicz – od 1983 związany z działalnością niezależną w Opocznie, w latach 1985 – 1992 student Politechniki Warszawskiej, związany z MKK "Wola", zajmował się kolportażem pism podziemnych, od 1986 r. członek oddziału warszawskiego "Solidarności Walczącej", brał udział w akcjach specjalnych, ulotkowych, druku i w pracach redakcyjnych pism SW, od 2009 przedstawiciel Stowarzyszenia "Solidarność Walcząca Oddział Warszawa", popularyzator historii Polski, organizator spotkań i prezentacji poświęconych przywracaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych, autor publikacji historycznych zamieszczanych na portalach internetowych, od 2011 r. przewodniczący Powiatowego Klubu Historyczno-Dziennikarskiego w Grodzisku Mazowieckim, współorganizator powiatowych Konkursów Historycznych Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych dla młodzieży powiatu grodziskiego. Jest członkiem Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.
 • Krzysztof Zbigniew Lancman – od 1983 r. zaangażowany w ruch podziemnej „Solidarności”, działacz w Międzyzakładowym Porozumieniu Solidarności – UNIA, organizator i koordynator kilku drukarń i punktów składania książek oraz kolportażu pism, książek, odpowiedzialny za transporty i przerzuty maszyn drukarskich, materiałów poligraficznych i wydruków gazet, książek i broszur na punkty składowe bądź kolportażowe. Z jego udziałem i dzięki jego pracy mogły ukazywać się w podziemiu antykomunistycznym między innymi takie tytuły prasy jak, „Tygodnik Mazowsze”, „Wolna Trybuna” oraz miesięcznik „UNIA”, otrzymał status działacza opozycji antykomunistycznej, w 2018 roku powołany przez Wojewodę Mazowieckiego w skład Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.
 • Jerzy Majkowski – członek Szarych Szeregów i Armii Krajowej, został ranny w Powstaniu Warszawskim podczas eksplozji zdobycznego niemieckiego "ciężkiego nosiciela ładunków" na ul. Kilińskiego, po wyzwoleniu ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Medycznej w Warszawie, otrzymał liczne nagrody naukowe i dydaktyczne, a także odznaczenia m.in.: medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Walecznych, Krzyż AK, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż z Mieczem Orderu Krzyża Niepodległości, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, jest bohaterem organizowanej przez MON kampanii „Rycerze Biało-Czerwonej”, która ma przybliżać młodemu pokoleniu podejmowaną podczas II wojny światowej walkę o wolność, od 2018 roku jest również członkiem Mazowieckiej Rady Kombatanckiej działającej przy Wojewodzie Mazowieckim;
 • Ryszard Matrzak – żołnierz Szarych Szeregów, członek organizacji niepodległościowej „Wolna Młodzież”, więzień polityczny od lipca 1953 do maja 1955 r., prezes Światowej Federacji Polskich Kombatantów, jest członkiem Mazowieckiej Rady Kombatanckiej działającej przy Wojewodzie Mazowieckim;
 • Wiesław Mieczysław Mizerski – członek Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego NSZZ „Solidarność - Ziemia Radomska, członek KZ NSZZ „Solidarność” w „Radoskórze”, członek Konfederacji Polski Niepodległej oraz członek założyciel Komitetów Więzionych za Przekonania Ziemia Radomska, w stanie wojennym internowany, osadzony w Kielcach i Łupkowie, po 1989 r. przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, zaangażowany w działalność społeczną m.in. na rzecz Polaków na Wschodzie, uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Region Radom, członek Rady Konsultacyjnej przy Wojewodzie Mazowieckim;
 • Janusz Olewiński – działacz „Solidarności", internowany w stanie wojennym, przetrzymywany w więzieniach w Białej Podlaskiej, Włodawie, Lublinie i Kwidzynie, w 1982 r. pobity podczas okrutnej pacyfikacji więźniów politycznych, publicznie sprzeciwiał się łamaniu praw człowieka, opowiadał się za całkowitą demokratyzacją kraju i pełnią swobód obywatelskich, współpracował z „Solidarnością Walczącą", odznaczony medalem NSZZ „Solidarność" i medalem „Zasłużony Działacz Kultury";
 • Izabela Anna Orłowska-Szeremietiew – prześladowana i inwigilowana przez SB jako żona działacza niepodległościowego i więźnia politycznego Romualda Szeremietiewa. Współdziałała z NSZZ „Solidarność” region Leszno Wlkp., aktywnie uczestniczyła w kolportażu prasy i wydawnictw drugiego obiegu, internowana w stanie wojennym;
 • Waldemar Roman Pernach – działaczk NSZZ „Solidarność” w latach 80. XX w., internowany w Areszcie Śledczym w Białołęce, był współzałożycielem i redaktorem miesięcznika społeczno-politycznego BAZA, obecnie prezes Zarządu Fundacji Walczącym o Niepodległość Wyklętych – Pokrzywdzonych – Internowanych – Więzionych;
 • Grażyna Rudnik – działaczka NSZZ "Solidarność" na Mokotowie w Warszawie, w stanie wojennym zaangażowana w kolportaż książek, broszur i wydawnictw podziemia, współpracowała m.in. z żołnierzami AK i ks. Jerzym Popiełuszką, organizowała przy kościele św. Katarzyny w duszpasterstwie paczki dla internowanych i ich rodzin, należy do Stowarzyszenia Kobiet Internowanych i Represjonowanych, bierze czynny udział w różnych wydarzeniach związanymi z obchodami niepodległościowymi o charakterze państwowym, wielokrotnie odznaczana za opiekę nad żołnierzami AK, wraz z fundacją Walczących o Niepodległość Wyklętych – Pokrzywdzonych – Internowanych – Więzionych współpracuje przy organizacji obchodów związanych z Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", a także uroczystości pod pomnikiem generała Hellera i armii błękitnej na Żoliborzu.
 • Andrzej Snarski – był założycielem i Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centrali Zaopatrzenia Górnictwa i Energetyki w Warszawie, internowany w stanie wojennym, współpracował z klubem Myśli Politycznej i wydawnictwem Baza, zajmował się kolportażem wydawnictw prasy i książek, obecnie organizuje comiesięczne spotkania panelowe o tematyce patriotycznej i społecznej nauce kościoła.
 • Jerzy Stokowski – działacz niepodległościowy, aresztowany i skazany na 4 lata więzienia przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie za przynależność do nielegalnej organizacji „Drzazga” (1953 r.), jest Wiceprezesem Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 - 1956 „Jaworzniacy”, członek Mazowieckiej Rady Kombatanckiej działającej przy Wojewodzie Mazowieckim.
 • Józef Walaszczyk – urodzony w 1919 roku w Częstochowie, syn dziennikarza i felczerki, po przeprowadzce rodziny do Warszawy i śmierci ojca przejmuje obowiązki gospodarcze w majątku w Rylsku, uhonorowany tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, w czasie okupacji pomagał Żydom ukrywać się przed niemieckim okupantem, obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, jest aktywnym członkiem Mazowieckiej Rady Kombatanckiej działającej przy Wojewodzie Mazowieckim.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczenie otrzymują osoby zasłużone:

 • w budowaniu wspólnoty  obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej,
 • w rozwoju nauki,
 • w rozsławianiu dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę,
 • w rozwoju społecznym i umacnianiu więzi z Polakami za granicą
 • w budowaniu dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Bookmark and Share
05.04.2019, Ilość wejść: 1294, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry