Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

04.04.2019

Wizyta Wojewody Mazowieckiego w Legionowie

Infrastruktura, bonifikaty przy przekształceniu prawa wieczystego w prawo własności na gruntach Skarbu Państwa oraz sprawy z zakresu polityki społecznej i programów rządowych – to główne tematy poruszone dziś podczas wizyty Wojewody Mazowieckiego, Zdzisława Sipiery w Legionowie.

Wojewoda wziął udział w briefingu prasowym wraz ze Starostą Robertem Wróblem i Wicestarostą Konradem Michalskim.

Bonifikaty przy przekształceniu własności gruntów Skarbu Państwa

Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie w sprawie podwyższenia ustawowych stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Legionowo.

Osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, czy też spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata w wysokości 98 proc. od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Bonifikaty obejmują również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

Mieszkańcy Legionowa będą mogli skorzystać z wyższych niż ustawowe bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w stosunku do gruntów, które przed 1 stycznia 2019 r. stanowiły własność Skarbu Państwa.

Droga krajowa nr 61

25 maja 2018 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął  wniosek o wydanie zezwolenia na rozbudowę DK61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe, z  wyłączeniem zatoki autobusowej, oraz wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego dla rozbudowy drogi krajowej nr  61 - przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II.

Inwestor zawnioskował o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i załączył raport. Wojewoda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o  zajęcie stanowiska w sprawie, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, a także o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa. Obecnie postępowanie prowadzone jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w  Warszawie, w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Po wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowień uzgadniających warunki realizacji inwestycji, Wojewoda Mazowiecki zgodnie z przepisami prawa podejmie czynności, zmierzające do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Polityka społeczna

W latach 2016 – 2019 w powiecie legionowskim wypłacono 217 971 415 zł w ramach programu Rodzina500+  W tym okresie objęto wsparciem i wypłacono świadczenia wychowawcze średniomiesięcznie dla 8 842 rodzin, w tym dla średniomiesięcznie 12 138 dzieci.       

W powiecie legionowskim z programu Dobry Start:

  • skorzystało 16 775 dzieci;
  • wydatkowano 5 032 050 zł.

Ponadto ze wsparcia programu skorzystało 176 dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu legionowskiego, a tym samym wydano 52 800 zł na wypłatę świadczenia.

W latach 2016 - 2019 w mieście Legionowo wypłacono 88 894 657 zł w ramach programu Rodzina 500+.  W tym okresie objęto wsparciem i wypłacono świadczenia wychowawcze średniomiesięcznie dla 3 641 rodzin, w tym dla średniomiesięcznie 4 898 dzieci. 

W 2018 r. z programu Dobry Start w gminie Legionowo:

  • skorzystało 6 851 dzieci;
  • wydatkowano 2 055 300 zł.
Podziel / Share
04.04.2019, Ilość wejść: 1008, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry