Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

28.03.2019

Pracownicze Plany Kapitałowe - konferencja dla pracodawców

Informacje jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w firmie oraz omówienie możliwości, jakie daje program były tematem spotkania przedstawicieli Polskiego Funduszu Rozwoju z mazowieckimi przedsiębiorcami. Konferencję otworzył Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

 Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych powstała po to, aby pracownicy mogli zgromadzić dodatkowe oszczędności na emeryturę. W oszczędzaniu będą ich wspomagać pracodawcy i państwo – powiedział Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.

Podczas konferencji, która odbyła się w Galerii Porczyńskich, omówiono, w jaki sposób będą funkcjonować Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jakie kroki należy podjąć, aby program wdrożyć. Szkolenie skierowano do kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz działów kadrowych.

W spotkaniu udział wzięli Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki, Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Bartosz Marczuk, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Robert Zapotoczny, Prezes PFR Portal PPK i Dariusz Selak, Dyrektor Biura Relacji z Klientami.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Cele PPK:

  • zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków;
  • wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy;
  • pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników.

Aby zapewnić płynność wprowadzania zmian, ustawa będzie wdrażana etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. Obejmie stopniowo:

  • od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.;
  • od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.;
  • od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora finansów publicznych.

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa.

Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe. Ponadto pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika.

Do PPK będzie obowiązywać tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych, które ukończyły 18. rok życia, a nie ukończyły 55. roku życia (po ukończeniu 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). Do programu nie mogą przystąpić osoby, które ukończyły 70. rok życia. Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK pracownika i za jej pośrednictwem otworzy dla niego imienny rachunek, na którym będą gromadzone jego oszczędności – czyli prywatny rachunek PPK.

Każdy pracownik ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, która wiąże się też z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie W 2019 r.

Podziel / Share
28.03.2019, Ilość wejść: 635, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry