Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

27.03.2019

Mazowiecki Kongres Zawodowy

Dziś w Politechnice Warszawskiej z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbył się Mazowiecki Kongres Zawodowy.

Celem Kongresu jest upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym, przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami, pokazanie możliwości finansowania współpracy pracodawców ze szkołami, popularyzacja szkolnictwa branżowego w województwie, prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe.

Przedsięwzięcie adresowane było do organów prowadzących szkoły, urzędów pracy, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, izb rzemieślniczych, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, środowisk związanych z kształceniem branżowym, szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego oraz do dyrektorów szkół kształcących w zawodach.

Panel dyskusyjny był okazją do refleksji na temat: wyzwań, szans i możliwości dla szkolnictwa branżowego w świetle projektowanych zmian, współpracy dyrektorów szkół z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia branżowego oraz doradztwa zawodowego.

W trakcie wystąpienia Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera podkreślił, potrzebę współpracy w zakresie rozwoju i dostosowania oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb współczesnej gospodarki. Wojewoda życzył zebranym owocnych obrad.

Podczas spotkania w Politechnice Warszawskiej nagrodzono pracodawców za współpracę i promocję kształcenia zawodowego.

Zorganizowane panele odbyły się w tematach: Jakie wyzwania, szanse, i możliwości dla szkolnictwa branżowego województwa mazowieckiego dają projektowane zmiany; Współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego; Uczeń w centrum zmian w kształceniu zawodowym – od wyboru zawodu do sukcesu na rynku pracy.

W kongresie wzięli udział także: Posłowie na Sejm RP: Anna Cicholska i Teresa Wargocka oraz Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Dorota Skrzypek.  

W dalszej części odbyło się także spotkanie w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Wojewoda Mazowiecki wizytował także Technikum Mechatroniczne przy ul. Wiśniowej w Warszawie oraz Technikum Gastronomiczne przy ul. Poznańskiej.

 

Podziel / Share
27.03.2019, Ilość wejść: 828, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry