Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

13.03.2019

Nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera ogłasza nabór wniosków na 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w regionie. Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 kwietnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Fundusz Dróg Samorządowych to ważny element rządowego programu wspierania samorządów w wychodzeniu z wykluczenia komunikacyjnego, obok projektu przywracania połączeń autobusowych. Dziś dobre drogi, to niezbędna rzecz nie tylko dla naszej wygody podróżowania, bezpieczeństwa, ale także dla właściwego rozwoju regionów. Jest to też odpowiedź na oczekiwania mieszkańców i władz lokalnych, którzy także w braku odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej widzą bariery rozwojowe. Potrzeby w tym zakresie są duże. Dlatego już w tym roku przeznaczamy na terenie województwa blisko 500 mln zł na budowę, przebudowę czy remonty dróg gminnych i powiatowych. Naszą wspólną odpowiedzialnością, wojewody i samorządów, jest tą kwotę właściwie i zgodnie z potrzebami wydatkować – informuje Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

Kwota w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa mazowieckiego to 497,6 mln zł (497 598 938,56 zł), z czego kwotę 379 703 682,56 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań zgłoszonych w ramach niniejszego naboru. Samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Ogłoszenie o naborze oraz istotne informacje wraz z wnioskiem dostępne są w załącznikach. Więcej informacji o naborze wniosków o dofiansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych znajduje się w zakładce Programy Rozwoju Sieci Dróg Lokalnych.

18 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Określa on zasady działania funduszu, gromadzenia środków, a także zasady dofinansowania zadań na drogach publicznych zarządzanych przez lokalne samorządy szczebla powiatowego i gminnego. W ramach programu przewidziane jest wsparcie wsparcie dróg samorządowych w wysokości 36 mld zł do 2028 r.

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych przewiduje dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych na nowych zasadach począwszy od 2019 roku. Niemniej środki zgromadzone przez Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) zostaną przeznaczone na dofinansowanie również tych inwestycji samorządowych, co do których wnioski zostały złożone w naborach ogłoszonych na dotychczasowych zasadach w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dzięki temu pomoc państwa na rzecz zarządców dróg powiatowych i gminnych będzie miała charakter ciągły.

Podziel / Share
13.03.2019, Ilość wejść: 5831, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry