Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

22.02.2019

Wicewojewoda Mazowiecki wręczył odznaczenia państwowe i resortowe

Podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręczył Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, Medal za Ofiarność i Odwagę, Medale Złote za Długoletnią Służbę, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz Medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego Wicewojewoda przystąpił do wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta RP.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została:

 • Pani Benigna Anna Małecka (odznaczenie nadane pośmiertnie) odznaczenie odebrał Pan Aleksander Małecki –wzięła czynny udział w manifestacji pod pomnikiem upamiętniającym protest robotniczy z 1976 r. Została wraz z innymi pięcioma osobami zatrzymana i doprowadzona do prokuratura z wnioskiem o przedstawienie zarzutów i zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Prokurator przedstawił Pani Benignie Małeckiej zarzuty czynnego udziału w nielegalnym zgromadzeniu i demonstracji pod płytą pomnika „Czerwiec 76”, z udziałem ok tysiąca osób, w czasie której wznosiła wrogie okrzyki znieważające organy MO, co mogło doprowadzić do niepokoju publicznego lub rozruchów. Została tymczasowo aresztowana. W 1983 r. Sąd Rejonowy w Radomiu wydał wyrok skazujący na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Pani Benigna Małecka została zwolniona z aresztu 25.11.1983 r., była pozbawiona wolności od 31.08.1983 r.

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP odznaczony został:

 • Pan Bailo Sadou Barry (odznaczenie nadane pośmiertnie) – honorowy konsul RP w Republice Gwinei.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP odznaczona została:

 • Pani Maria Danuta Romanowska-Barry – przedstawiciel zagraniczny w Republice Gwinei z ramienia Fundacji Polskiego Korpusu Pokoju.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:  

 • Pan Dominik Kochanowicz – przez ponad 40 lat był inżynierem elektrykiem. Specjalizował się w budowie trakcji elektrycznej. Zelektryfikował linie kolejowe oraz wiele miast w całej Polsce. Uruchomił m.in. odcinki: Śląsk - Warszawa, Idzikowice - Grodzisk Mazowiecki, Warszawa - Białystok - Kuźnica Białostocka. Po transformacji, w której czynnie uczestniczył, należał do Ruchu Odbudowy Polski. Współpracował z Caritasem w parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Przygotowywał paczki świąteczne dla potrzebujących. Wspierał finansowo Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.
 • Pan Janusz Sienkiewicz – od kilkunastu lat społecznie poświęca swój czas i działa na rzecz sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Osiedli Dzielnicy Praga - Południe i województwa mazowieckiego
 • Pan Zbigniew Marian Wlazło – od kilkunastu lat społecznie poświęca swój czas i działa na rzecz sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Osiedli Dzielnicy Praga - Południe i województwa mazowieckiego

Srebrnym Krzyżem Zasługi Odznaczeni zostali:

 • Pani Małgorzata Bogusława Bojanowska – pełni funkcję Dyrektora Muzeum Dulag 121. Realizuje zadania związane z upamiętnieniem losów ludności cywilnej Warszawy, która przeżyła Powstanie Warszawskie i wypędzenie z rodzinnego miasta, pobyt w obozie przejściowym, wywiezienie, po brutalnej segregacji w obozie, na roboty do Rzeszy lub obozów koncentracyjnych. Upamiętnia i dokumentuje pomoc niesioną przez ludność Pruszkowa i miejscowości województwa mazowieckiego wypędzonym warszawiakom, która zaowocowała wyprowadzeniem z obozu stu tysięcy więźniów i zapewnieniem im bezpieczeństwa oraz godnych warunków egzystencji. Z zaangażowaniem poświęca się działaniom mającym na celu dotarcie i poznanie, a także zbadanie historii, udokumentowanie działań lokalnej społeczności w zakresie walki konspiracyjnej prowadzonej podczas okupacji. Muzeum pod kierownictwem Pani Małgorzaty Bojanowskiej w ramach prac dokumentacyjnych i upamiętniających, zgromadziło ponad 20 000 nazwisk na Liście Pamięci.  Przeprowadziła setki wywiadów ze świadkami historii. W ramach działalności upowszechnieniowej i edukacyjnej realizuje wiele projektów skierowanych nie tylko dla dorosłych ale przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Są to wycieczki, rajdy historyczne, spotkania z cyklu ,,Karty Historii" i „Literatura i Historia", wystawy historyczne, koncerty, spektakle teatralne.
 • Pan Włodzimierz Domański – legitymuje się 30-letnim stażem aktywnej działalności w Ochotniczej Straży Pożarniczej w Laskach. To dzięki niemu w ciągu ostatnich 10 lat został całkowicie wymieniony tabor samochodowy tj. pięć samochodów pożarniczych, gaśniczych i dwa specjalne. Została rozbudowana strażnica, do której zmobilizował strażaków do pracy w czynie społecznym w wyniku której powstały nowe pomieszczenia operacyjne i socjalne. Uczestniczy w akcjach walki z pożarami, ratownictwa technicznego i medycznego. Dał się poznać jako bardzo dobry dowódca straży pożarnej, dzięki czemu wielu poszkodowanych w pożarach i wypadkach otrzymało pierwszą pomoc, a straty pożarowe ograniczono do minimum.
 • Pan Włodzimierz Marek Markowski – magister ekonomii, informatyk. W 1976 r. rozpoczął pracę zawodową w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Informatyki w Warszawie. Projektant, programista architekt idei rozproszonych baz danych. Jako programista, projektant, autor systemów informatycznych, kieruje zespołami zajmującymi się oprogramowaniem i wdrażaniem nowych technologii informatycznych. Projektuje systemy informatyczne, pisze programy, przeprowadza szkolenia. Autor, analityk, architekt, projektant, programista i wykonawca wdrażania pilotowego funkcjonujących do dziś w przedsiębiorstwach systemów obsługujących zagadnienia ekonomiczne Działacz Stowarzyszenia Brata Alberta. Społecznie zaangażowany w działalność Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego.
 • Pani Eleonora Pipka – pracowała w Domach Dziecka, otaczając opieką dzieci pozbawione rodziców. Przyjęła troje dzieci do własnego domu. Nie pozostawała obojętna na los ludzi starszych, potrzebujących pomocy, przychodząc z posługą chorym i samotnym. Obecnie mając 75 lat, wciąż kontynuuje swoją misję, bezinteresownej, prospołecznej działalności na rzecz osób potrzebujących.

Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali:

 • Pan Wiktor Czesuch – aktywny członek ZOSP RP.
 • Pan Michał Drajkowski –W szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie wstąpił w 1980 roku. Od 2006 r. jest Wiceprezesem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zarządzie Oddziału Gminnego w Słupnie. Aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa strażaków ochotników, a tym samym i mieszkańców gminy. Utrzymuje stałą współpracę z młodzieżą szkolną, czego efektem jest powstanie w Gulczewie Kobiecej Drużyny Pożarniczej. Ponadto czynnie bierze udział w organizowaniu festynów gminnych, uroczystości religijnych oraz zawodów sportowych i sportowo - pożarniczych.
 • Pani Krystyna Maria Dobrowolska – jest absolwentką Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie, w którym to w latach późniejszych od 1981 do 2015 r. pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego. Przez te lata pełniła funkcję wychowawcy.  Otrzymywała liczne nagrody za swój wkład w propagowaniu sportu szkolnego oraz osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Była koordynatorem, organizatorem, opiekunem młodzieży w trakcie zawodów sportowych. Dzięki Pani Krystynie Dobrowolskiej młodzież osiągała sukcesy podczas zawodów na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim zajmując wysokie miejsca na podium. Chętnie poświęcała się pracy społecznej. Za swoją pracę została odznaczona Złotą Odznaką ZNP. Drugą kadencję jest ławnikiem w Pruszkowskim Sądzie Rejonowym. Obecnie jest członkiem Rady Seniorów przy Urzędzie Miasta Pruszków oraz Skarbnikiem Towarzystwa Absolwentów Liceum Zana.
 • Pan Jerzy Fiłoniuk – należy do najbardziej doświadczonych i cenionych osób w powiecie płockim w zakresie tworzenia spółdzielczości oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli. W 1990 r. został wybrany na Prezesa Zarządu powołanej do życia w 1987 r. Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" w Płocku. W ciągu 26 lat kierowania przez Pana Jerzego Fiłoniuka Spółdzielnią Mieszkaniową „Budowlani" w Płocku powstały 34 budynki wielorodzinne liczące 817 mieszkań.  
 • Pani Ewa Irena Gomółka - od 1992 r. pracuje w medycznym laboratorium toksykologicznym. Od 2007 roku jest Kierownikiem Pracowni Toksykologii. Posiada obszerny dorobek naukowy: 95 publikacji i aktywny udział w 92 konferencjach naukowych. Jej działalność edukacyjna obejmuje szkolenia studentów, diagnostów laboratoryjnych i lekarzy. Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z toksykologii, staże specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych z zakresu toksykologii. Należy do Polskiego Towarzystwa Toksykologiczneg oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.
 • Pan Stefan Franciszek Kozłowski – aktywny członek ZOSP RP.
 • Pani Małgorzata Mirosława Kucharska – Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, członek Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. W latach 2014 - 2018 Radna Rady Miejskiej V Kadencji w Brwinowie. W latach 1983 - 1989 organizatorka i zastępca komendanta obozów harcerskich dla dzieci z gminy Brwinów (ponad 100 dzieci na obozie, w tym 30 – 40 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie). W 2000 r. była organizatorką podpisania porozumienia gminy Brwinów z włoską gminą Borgo Velino w sprawie wymiany dzieci i młodzieży oraz wymiany doświadczeń. Przez kilka lat organizowała wyjazdy do Włoch i wymianę młodzieży. Współpracowała z miastem Ejszyszki na Litwie, w którym działa polska szkoła. Była pomysłodawczynią i organizatorką zbiórki darów dla dzieci z polskiej szkoty. Osobiście zawoziła dary do Ejszyszek. Była pomysłodawczynią kampanii na rzecz wyboru patrona gimnazjum, którego była dyrektorem. Cała społeczność szkolna została włączona w dyskusję na temat wartości i norm ważnych w kształtowaniu postaw młodego pokolenia, w wyniku której na patrona szkoły wybrano ,, Żołnierzy Armii Krajowej". Środowisko AK przekazało szkole swój sztandar. Przyjęcie sztandaru i nadanie imienia rozpoczęło ścisłą współpracę byłych żołnierzy AK z młodzieżą.
 • Pani Barbara Maria Matyka – jest aktywnym członkiem Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie". Od wielu lat trenuje strzelectwo pneumatyczne, narciarstwo biegowe i biathlon. Startując na zawodach krajowych i międzynarodowych daje swoją postawą przykład innym osobom z problemami widzenia, że z niepełnosprawnością można żyć, rozwijać swoje predyspozycje oraz realizować marzenia. Stając na podium zwycięzców promuje Polski sport osób z niepełnosprawnością.
 • Pani Beata Ewa Samorajska – należy do grona członkow stowarzyszenia, którzy najbardziej zasłużyli się w propagowaniu profilaktyki zdrowotnej. Pracę zawodową rozpoczęła w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce w 1990 r. po ukończeniu Studium Medyczno-Zawodowego. Od 2003 r. do chwili obecnej bierze udział we wszystkich akcjach prozdrowotnych organizowanych przez stowarzyszenie dla mieszkańców miasta. Działa także w Stowarzyszeniu „Chore Dziecko". Od 2010 r. jest Koordynatorem Programu Szkoły Promocji Zdrowia działającego przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce, którego zasadniczym celem jest promocja zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej.

Medalem za Ofiarność i Odwagę odznaczony został:

 • Pan Dariusz Herman – 25 stycznia 2018 r. patrol Straży Miejskiej m.st. Warszawy w składzie insp. Dariusz Herman oraz st. insp. Paweł Malewicz, podczas kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych zauważył kobietę staczającą się do Kanału Bródnowskiego. Patrol zapewnił kobiecie bezpieczne miejsce, oddalone od wody. Po rozpytaniu jej o okoliczności, w jakich znalazła się w takiej sytuacji okazało się, że wcześniej przebywała z partnerem, który oddalił się wcześniej wzdłuż Kanału Bródnowskiego. Do kobiety wezwano inną załogę, a po upewnieniu się, że znajduje się w bezpiecznym miejscu oddalonym od wody, utrzymując z nią stały kontakt głosowy, funkcjonariusze w poszukiwaniu mężczyzny rozpoczęli penetrację terenu wzdłuż kanału. W odległości ok. 100 m. od miejsca, w którym odnaleziono kobietę, strażnicy zlokalizowali mężczyznę leżącego w lodowatym Kanale Bródnowskim. Kanał Bródnowski przepływający w tej dzielnicy jest ciekiem wodnym o średniej głębokości 2,35 metra, którego poziom wód podniósł się po intensywnych opadach deszczu i śniegu w ostatnich dniach. Mężczyzna nie reagował na próby nawiązania kontaktu, nie dawał znaku życia. Wobec zagrożenia życia ludzkiego patrol niezwłocznie przystąpił do akcji ratunkowej. Uwolnienie mężczyzny z pułapki utrudniała ujemna temperatura oraz bardzo mocno oblodzony i stromy brzeg kanału, nad którym rozciągał się silnie zaśnieżony teren. Na miejscu panowały całkowite ciemności. Funkcjonariusze ryzykując własne zdrowie i życie podjęli niebezpieczną próbę wyciągnięcia mężczyzny z wody na brzeg. Wyziębiony mężczyzna przyznał, że nie był w stanie samodzielnie wydostać się z wody, gdyż nie posiada władzy w nogach. Po przybyciu na miejsce drugiego patrolu Straży Miejskiej m.st. Warszawy, uratowanego mężczyznę przykryto kolejnym kocem termicznym. Z uwagi na to, że był on bliski zaśnięcia z powodu hipotermii, przez cały czas utrzymywano z nim kontakt werbalny, uniemożliwiając mężczyźnie zaśnięcie. Po przybyciu na miejsce załogi Pogotowia Ratunkowego, strażnicy udzielili pomocy w transporcie mężczyzny do karetki.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Pani Wiesława Urszula Drabot – starszy specjalista w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
 • Pani Ewa Gąsior – Kierownik Oddziału ds. Opieki Pielęgniarskiej w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym, jest magistrem w zakresie ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia oraz posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Jest zasłużoną pielęgniarką z ponad 30 - letnim stażem pracy zawodowej. Prowadziła i prowadzi nadal edukację pacjentów i ich rodzin po skomplikowanych zabiegach ortopedycznych, wymagających dalszej rehabilitacji.

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali:

 • Państwo Zygmunt i Małgorzata Gutowscy – Państwo Gutowscy przeżyli wspólnie prawie 52 lata.

Medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939 – 1945” odznaczony został:

 • Pan Stefan Żuława –posiada uprawnienia kombatanckie nadane z tytułu udziału w wojnie obronnej 1939 r. oraz przebywania w obozie internowania od 09.1939 r. do 01.1945 r. W 1937 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, a następnie został przyjęty do Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie. We wrześniu 1939 r. brał udział w wojnie obronnej w 13 kompanii sanitarnej 24 DP, jako zastępca dowódcy plutonu w stopniu podchorążego plutonowego. W dniu 20 września przekroczył granicę węgierską i został internowany. W okresie od 1939 r. do 1945 r. przebywał w obozach: Nagymaros, Selyp i Eger. Po wojnie podjął studia wyższe w Narodowym Konserwatorium Muzycznym w Budapeszcie. W 1949 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie. Aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-kulturalnym. Znany dyrygent chórów (m.in. Państwowej Filharmonii w Krakowie, Państwowym Zespole Pieśni i Tańca "Mazowsze"). Nauczyciel oraz wykładowca w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W PRL bezpartyjny, z pobytu w niewoli udało mu się zbiec. Po wojnie pracował w przedsiębiorstwach państwowych w Szczecinie i Warszawie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
 • Na zdjęciu: Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz wręcza odznaczenie.
Bookmark and Share
22.02.2019, Ilość wejść: 1064, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry