Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

12.02.2019

Minister Joachim Brudziński na Europejskim Dniu Numeru Alarmowego 112 w Radomiu

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, obchodzony 11 lutego, był okazją do podsumowania funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Z operatorami numeru alarmowego spotkał się w Radomiu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

- W waszych rękach niejednokrotnie spoczywa zdrowie, a nawet życie naszych rodaków. Dzięki waszej natychmiastowej reakcji i pomocy niejedno ludzkie życie zostało uratowane. Chcę wam za to ciche i skromne, ale prawdziwe bohaterstwo podziękować - powiedział szef MSWiA. 

Podczas spotkania w Radomiu z udziałem Wiceministra Pawła Majewskiego oraz przedstawicieli m.in. instytucji, służb mundurowych i ratunkowych, Minister wyróżnił 34 operatorów numeru alarmowego z całej Polski, którzy ze szczególnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wypełniają swoje obowiązki. - To często niedoceniana i niezauważana służba. Przez 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę, dzięki waszemu poświęceniu, waszemu profesjonalizmowi Polacy mogą czuć się bezpieczni – zaznaczył szef MSWiA.

We wszystkich siedemnastu CPR w Polsce, w 2018 r. zarejestrowano niemal 20 milionów zgłoszeń przychodzących. W porównaniu z 2017 r. ogólna ich liczba wzrosła o ponad 983 tys. Siedem milionów zdarzeń zgłoszonych na numer alarmowy 112 zostało przekazanych m.in. Policji, Straży Pożarnej i dyspozytorom zespołów ratownictwa medycznego. Zgłoszenia fałszywe lub niezasadne stanowiły w ubiegłym roku ponad 42 proc. wszystkich zgłoszeń. To o 2,43 proc. mniej niż w 2017 r. Minister Joachim Brudziński zwrócił uwagę na konieczność edukacji w zakresie korzystania z numeru alarmowego 112.  

- Przed nami olbrzymie wyzwanie i gorąca prośba do wychowawców, nauczycieli i rodziców. Rozmawiajmy z dziećmi, edukujmy młodzież, ale i dorosłych na temat znaczenia numeru 112. Przestrzegajmy przed traktowaniem numeru alarmowego jako okazji do żartów. Musimy nad tym pracować, by liczba fałszywych zgłoszeń z każdym rokiem malała – apelował szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Udane przełączenie numeru 997

W ubiegłym roku, m.in. dzięki zaangażowaniu służb i operatorów, z sukcesem przeprowadzone zostało w całym kraju przełączenie numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. W efekcie wszystkie zgłoszenia kierowane na numer 997 są obecnie obsługiwane przez operatorów 112. Dzięki temu, że informacja od razu trafia do operatorów CPR, możliwe jest jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. Minister Joachim Brudziński podziękował za sprawną współpracę w zakresie przełączania numeru 997 wszystkim służbom, w tym medycznym. 

Poprawa warunków pracy

W 2018 roku zostały oddane do użytku nowe siedziby Centrów Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu i w Rzeszowie. Kolejne inwestycje realizowane będą m.in. w Krakowie, Bydgoszczy i Białymstoku. Minister Joachim Brudziński zapewnił, że nadal będzie starał się o poprawę warunków zatrudnienia operatorów numeru alarmowego.

- Kiedy dokładnie rok temu zaczynałem swoją pracę w MSWiA, na spotkaniu z Państwem w Gorzowie Wielkopolskim, zobowiązałem się do przeprowadzenia koniecznych zmian, by wasza służba była satysfakcjonująca. To nie tylko otwarcie możliwości awansu zawodowego, ale również zmiany w wymiarze finansowym. Dzięki życzliwości pana premiera Mateusza Morawieckiego i pani minister finansów Teresy Czerwińskiej udało się zabezpieczyć środki na podwyżki. To nie jest ostatnie słowo – zapewnił szef MSWiA.

Jeszcze w tym roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa wprowadzająca m.in. gradację wynagrodzeń na stanowiskach w CPR, a także możliwości rozwoju oraz awansu zawodowego operatorów. Rozwiązania zostały wypracowane w toku dyskusji z przedstawicielami CPR. 

Aplikacja Alarm 112

W ramach kontynuacji prac związanych z ułatwieniem przekazywania zgłoszeń alarmowych przez osoby głuche i niedosłyszące, w grudniu 2018 r. rozpoczęto pilotaż wdrażania aplikacji mobilnej Alarm 112. Aplikację udostępniono grupie osób głuchych, wytypowanej wspólnie ze środowiskiem osób niesłyszących. Ma ona umożliwić takim osobom skuteczną komunikację z operatorami numerów alarmowych w CPR. Pozwoli również na wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc w przypadkach, gdy zgłaszający nie jest w stanie - z różnych powodów - wykonać połączenia głosowego. Bardzo ważnym elementem aplikacji jest także możliwość dwustronnej komunikacji opartej na SMS, co umożliwi zebranie dodatkowych informacji o zgłoszeniu alarmowym, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Po zakończeniu pilotażu oraz dokonaniu analizy aplikacji Alarm 112 pod kątem jej funkcjonalności oraz kompatybilności z systemem informatycznym CPR, w tym roku MSWiA planuje udostępnienie aplikacji do powszechnego użycia.

- To kolejny krok w celu wypełnienia zobowiązania państwa wobec obywateli. Wszyscy powinni mieć takie same możliwości dostępu do instrumentów zapewniających bezpieczeństwo – powiedział minister Joachim Brudziński dziękując przedstawicielom Polskiego Związku Głuchych za współpracę w zakresie opracowywania ostatecznej wersji aplikacji dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy.  

Oznakowanie przejazdów kolejowych

Rok 2018 to także czas kiedy MSWiA, we współpracy z PKP PLK S.A., sfinalizowało działania na rzecz przekazywania do Ekspozytur Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym informacji o zgłoszeniach na przejazdach kolejowych. Znacznie ułatwia to reagowanie i kierowanie służb w przypadku wystąpienia zdarzenia na konkretnym przejeździe oraz zapobieganie wypadkom. 14 tysięcy przejazdów kolejowych zostało oznakowanych specjalnymi odblaskowymi naklejkami zawierającymi dane umożliwiające ich lokalizację oraz informację o konieczności połączenia się z numerem alarmowym 112 w razie nagłego zagrożenia życia i bezpieczeństwa.

 Źródło: MSWiA

Podziel / Share
12.02.2019, Ilość wejść: 430, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry